نقش پدر در رشد مغز جنین

نقش پدر در رشد مغز جنین

سپتامبر 20, 2019 0 By edame

تحقیقان نشون داده، پدرها نقش مثبتی در رشد مغز جنین حتی قبل از شروع بارداری دارن. محققان به این نتیجه رسیدن موشای ماده که در برابر فرومون بودن، بچهایی با تواناییای ذهنی بهتر به دنیا آوردن. این اولین آزمایشیه که نشون میده درمعرض فرومون بودن، روی تولید مثل پستانداران تاثیر داره. فرومون نر، روی تغذیه و پرورش قبل از تولد که نتیجه اش تغییراتی در مغزه، اثر گذاشته و به نسلای بعد هم منتقل می شه. فرومونا سیگنالای شیمیایی هستن که واسه رابطه بین موجودات زنده هم نوع، تولید می شن.

رابطه بین فرومون نر و رشد مغز جنین، از تاثیر و دخالت فرومونای نر روی توانایی شیردهی در موشای مادر سرچشمه میگیره. محققان به این نتیجه رسیدن موشایی که در برابر قرومونای نر بودن یه هفته بعد، غدد ترشح شیرشون زیاد شده بود که موجب بیشتر شدن حجم شیر و بهتر شدن کیفیت اون می شه. این موشای مادر در مقایسه با موشایی که در برابر فرومون نبودن، دوران شیردهی طولانی تری داشتن.