منبع پایان نامه درباره angular، pressing، channel، Dissimilar

نشان داده شده است.

شکل(۲-۱۴) شماتیک فرآیند ECAP-conform. ]20[

۴- یک فرآیند با استفاده از دستگاه مورد و اصول ECAP توسعه یافته است [۳] این فرآیندها که در ابتدا برای برش دادن ورق ابداع شده بودند، عبارتند از Dissimilar channel angular pressing (DCAP) و Equal Channel Angular Rolling (ECAR) ]2 [. بنابراین مواد به شکل نوار

y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

منابع و ماخذ پایان نامه K/λ، mm، (ϕ^۱.۵-۱)=۳.۲۳، B^2/i-K

چ دسامبر 5 , 2018
mm dp=√((۲Rd_0)/ik)=√((۲×۲.۵×۱×〖۱۰〗^(-۶))/(۳×۲))=۹.۱۴۲×〖۱۰〗^(-۴) m≈۰.۹≈۱ mm B=R/r_p =5.47 B^2/i-K=6.97 〖d^’〗_p=d_p/√φ=۰.۹۷ Re=4G/(πρν√i 〖d^’〗_p )=1.13×〖۱۰〗^۴ log⁡λ=۲۵.۸/〖〖(log〗⁡〖Re)〗〗^۲.۵۸ -۲⟶λ=.۰۴۷ ϕ=۱.۰۵ K/λ (ϕ^۱.۵-۱)=۳.۲۳ با توجه به این که K/λ (ϕ^۱.۵-۱) B^2/i-K است، باید k_λ محاسبه