حوضچه هوازنی و در نتیجه تبدیل مواد آلی به مواد بی‌ضرر، در خروجی این حوضچه فاضلاب تصفیه شده و میکروب‌ها وجود دارد که با استفاده از روش‌های ثقلی جداسازی میکروب از فاضلاب تصفیه شده انجام می‌شود که فضای زیادی را اشغال ‌کرده و زمان‌بر است علاوه بر آن ممکن است ته‌نشینی و جداسازی میکروب‌ها به طور کامل انجام نشود.

۱-۳-۲- تجزیه

Leave a Reply