دانلود پایان نامه

گرمایی

تجزیه گرمایی به عنوان مثال سوزاندن۶ یکی از انتخابهای موثر در تجزیه گرمایی پساب های حاوی غلظت بالای آلایندههای آلی می باشد و با توجه به میزان انرژی لازم جهت گرمایش و تبخیر آب موجود در پساب در غلظتهای متوسط و اندک آلاینده از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشد علاوه بر این تجزیه گرمایی معمولاً در دماهای بالا و فرآیندهای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی