شماست.
یکی از حوادث مهم در دوران کودکی حضرت مهدی (عج) این است که در سال ۲۶۰ بعد از شهادت پدر در حالی که پنج سال بیش نداشت خورشید وجودش را به مردم نشان داد و بر پیکر پدر بزرگوار خود نماز خواند ؛ به این وسیله امامت خود را بعد از پدر به مردم و شیعیان اعلام داشت.
دوران نوجوانی و جوانی
دوران نوجوانی و جوانی امام مهدی(ع) در

Leave a Reply