منبع پایان نامه درباره حبابهای، ذراتی، وادارکرد.، مایع(مانند

ریز گاز(معمولاً هوا) به داخل فاز مایع صورت می پذیرد. حبابهای هوا به ذرات جامد می چسبند و نیروی شناوری مجموعه ذره و حبابهای گاز بقدری زیاد است که سبب صعود ذره به سطح می شود. بدین ترتیب می توان ذراتی را که چگالی آنها از مایع کمتر است را به صعود به سطح مایع وادارکرد. صعود ذرات با چگالی کمتر از مایع(مانند روغن محلول در آب) را نیز

y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

پایان نامه درمورد نمودار(۴-۹)معادله، اورانژ...............................۷۳، رنک، اورانژ..............................................................................................................................................۷۱

چ دسامبر 5 , 2018
اورانژ…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱ نمودار(۴-۸) معادله خطی شده موریس – وبر برای حذف رنگ متیل اورانژ………………………….۷۳ نمودار(۴-۹)معادله خطی شده شبه درجه یک برای حذف رنک متیل