دانلود پایان نامه

درآمد غیررسمی به صورت مشروع و قانونی
-۱ فعالیت های اصلی و فرعی نظیر کشاورزی، باغبانی، مقاطعه کاری ساختمانی و فعالیت های وابسته به آن، صنعت کاری، کفاشی، خیاطی و تولید مستقل انواع نوشابه.
-۲ مؤسسات با سرمایه نسبتاًزیاد با فعالیت هایی نظیر ساختمان سازی، حمل و نقل، احتکارکالا، اجاره داری.
-۳ واحدهای کوچک توزیع مانند کارگزاران

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه داده‌ها،، ، روش‌هایی، واضح‌تر