منافع حاصل ازگردشگري:نقش منابع طبیعی

منافع حاصل ازگردشگري:نقش منابع طبیعی

ژانویه 10, 2019 Off By edame

نقش منابع طبیعی در جذب گردشگران
منافع حاصل ازگردشگري
توجه به موضوع توريسم مي­تواند در برگيرنده منافع زير باشد:
1-­ ايجاد درآمد و تقويت توليد ناخالص ملي كه اين معيار، اهميت نسبي صنعتي توريسم را در كل اقتصاد بيان مي­كند.
2-­ در مقايسه با ساير بخش­ها به ازاي هر واحد سرمایه­گذاري مي­تواند تعداد بيشتري از نيروي انساني را به كار گيرد به عبارت ديگر، گردشگري از ساير بخش­ها كاربردي­تر مي­باشد.
3-­ صنعت گردشگري از ديدگاه كيفي بر روي تربيت نيروي كار به تخصص هاي پيچيده در تمام سطوح نيازي نداشته است بر همين اساس، تأمين نيروي انساني مورد نياز آن به سرمايه­گذاري و صرف وقت زياد محتاج نيست.
4-­ افراد را با مهارت­هاي گوناگون به اشتغال در مي­آورد كه يكي از راه­هاي مؤثر براي رفع مشكل بيكاري است.
5-­ توسعه صنعت گردشگري به توسعه صنايع دستي منجر شده و ضمن گسترش خود، اين صنعت را نيز تقويت مي­كند.
6-­ صنعت گردشگري موجب ايجاد اشتغال محلي به صورت­هاي مستقيم، غير مستقيم و القايي         مي­شود.
7-­ گردشگري مي­تواند به عنوان يكي از سريع­ترين راه­هاي بازگشت سرمايه تلقي شود.
8-­ توسعه روابط فكري، فرهنگي، هنري و اجتماعي و تحكيم وحدت ملي.
9-­ گسترش مبادلات و همكاري­هاي بين المللي (تقوايي،51:1389).
 
2-6-­تأثیر اقلیم و ارتفاعات در جذب گردشگر
اثرات اقليم بر روي فعاليت­هاي انسان حياتي است. لذا درک جامعي از اقليم و اثرات آن ضروري است (رحمانی، 5:1375). اقليم به منزله يک منبع طبيعي گردشگري، نقش بي بديلي در صنعت گردشگري طبيعي يا بومگردي دارد و بدون شک، آب و هوا و شرايط آن بر رضايت از سفر تفريحي تأثيرگذار است. آب و هوا به عنوان يکي از مهمترين عوامل تشکيل دهنده گردشگر قلمداد مي­گردد، مراکز تفريحي موجود چه در گذشته و چه در حال حاضر موجوديت و ارزش­هاي خود را مديون عوامل متعدد به ويژه آب و هواي مناسب و ملايم مي­دانستند و از سوي ديگر شرايط آب و هواي نامناسب از جنبه­هاي مثبت يک منطقه گردشگري مي­کاهد و تأثيرات نامطلوبي را بر گردشگري       مي­گذارد (منشيزاده،7:1386). دو عنصر عمده آب و هوا که مشخصات ترکيبات سيستم کره زمين را تعيين مي­کنند ترکيبات دما و درجه آب و هوا است (Moore, 2009) بارش، ابري بودن، ميزان روشنايي روز، دامنه ديد، باد، دماي آب، برف و يخ همگي جزو عوامل مهم گردشگري هستند. در تابستان، ترکيب دماي هوا و رطوبت، شرايط نامناسبي براي فعاليت­ها ايجاد مي­کند. در حالي که در زمستان، باد و دماي هوا مي­تواند باعث سرمازدگي شود که براي کساني که به فعاليت در فضاي باز مي­پردازند، خطرناک است. (Higham, J. Hinch, 2010)
بنابراين اقليم به منزله يکي از عناصر ژئوفيزيکي سازنده فضاي جغرافيايي مي­باشد که مي­تواند باعث تسهيل و يا برعکس نفي سکونت بشري در مکان­ها شود (تولايي، 25:1391) اين اقليم مي­تواند نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري ايفا نمايد و غالباً در انتخاب مکان­هاي گردشگري نقش مهمي دارد، در واقع منبع مورد نياز صنعت گردشگري در معرض تغييرات زياد زماني روزانه، فصلي و سالانه قرار دارد. (تولايي، 50:1391)
بنابراين اقليم يک معيار مهم در راستاي شکل­گيري مکان­هاي گردشگري به حساب مي­آيد که تعيين مي­نمايد که چگونه يک مکان مورد استفاده قرار مي­گيرد. (موسوي، 60:1388)
بدي نسان بخش زيادي از گردشگري فعلي بر اساس استفاده از ويژگي­هاي طبيعي و فيزيکي استوار است و همين علت ورود گردشگران به لحاظ طبیعی و بنا به شرايط اقليمي تفاوت دارد و يک نمونه آن منطقه زيباي ایلام است اين محدوده، منطقه کوهستانی است که داراي آب هواي سرد و کوهستاني و زمستان­هاي سرد و توأم با يخبندان همراه با تابستان­هاي معتدل و خنک مي­باشد، وجود ارتفاعات متعدد بلند رشته کوه­های زاگرس سبب پيدايش مراتع غني و سرسبز در منطقه شده و بهترين مناطق زیبای طبیعی به شمار مي­آيند. لذا با فراهم کردن امکانات لازم در کنار طبیعت زیبای منطقه ایلام شاهد گردشگران بيشتري خواهيم بود.