* پیل سوختی اسید فسفریک (PAFC)
* پیل سوختی کربنات مذاب (MCFC)
* پیل سوختی اکسید جامد (SOFC)
۲-۲-۱ پیل‌های سوختی آلکالینی
در پیل‌های سوختی آلکالینی برای شرایط کاری دما بالا از هیدروکسید پتاسیم غلیظ و در دماهای پائین از هیدروکسید پتاسیم رقیق بعنوان الکترولیت استفاده می‌شود. علاوه بر هیدروکسید پتاسیم می‌توان از نیکل، نقره،

Leave a Reply