دانلود پایان نامه

خود را صرف توسعه پیل سوختى ها مى کنند. شرکت فورد و شرکت بالارد پاور سیستمز که یک شرکت کانادایى و از پیشگامان استفاده از فناورى پیل سوختى است، حدود ۷۵۰ میلیون دلار در اجراى یک پروژه مشترک جهت توسعه تجارى وسایل نقلیه، سرمایه گذارى کرده اند و برنامه بعدى آنها سرمایه گذارى ۲/۱ میلیارد دلارى در زمینه ساخت خودروهایى با کاربرى پیل سوختى

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ۱۹۵۰، بلوراثر، پائولینگ۱، لینوس