منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، فوقخاری،، FC، EC

نشان میدهد علارغم اینکه وضعیتهای FC و EC میتواند برای تقویت هم زمان عضلات شانه مفید باشد این آزمایشها نمیتواند به طور انتخابی عضله فوقخاری را فعال کند و نباید به عنوان یک تست قطعی آسیب فوقخاری تفسیر شوند.
پس به منظور شناسایی آسیب عضله فوقخاری، وضعیتی که بتواند فعالیت این عضله را از سایر عضلات جدا کند وجود ندارد و همچنان این

y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

پایان نامه ارشد درباره نفوذپذیری

چ دسامبر 5 , 2018
شده و فعال میشود. * Cathapsin لیزوزومی باعث رها سازی AIF مستقل از مسیر Caspase میشود بدون در نظر گرفتن اینکه فرآیند آپوپتوسیس چگونه و به چه طریقی القاء می‌شود، از نشانه‌های برجسته فرآیند آپوپتوسیس که در اغلب موارد مشابه است می توان از ازدیاد نفوذپذیری غشاء برونی میتوکندری، حرکت […]