مقاله درمورد
اراضی، سفیدرود، ایستگاههای، مناطقی

مقاله درمورد اراضی، سفیدرود، ایستگاههای، مناطقی

دسامبر 29, 2018 0 By edame

جدید، ریزش های شدیدی به وقوع پیوسته و خسارات فراوانی به خطوط ارتباطی و مراکز انسانی وارد ساخته است. شدیدترین این ریزش ها در حوالی تونل میانی منجیل (ریزش دهانه شمالی تونل و مسدود شدن آن)، در جنوب بلافصل رودبار (مسدود شدن جاده) و در حد فاصل گنجه و رستم آباد (مسدود شدن جاده) و . . . اتفاق افتاده است. در روستای مولمه علاوه بر ویرانی مساکن روستایی، قطعه سنگ های عظیمی از کوهستان سرازیر شده و در حال حاضر به صورتی ناپایدار بر روی دامنه مسلط به روستا قرار گرفته اند. در ماسوله که احتمالاً در منتهی الیه شمال غربی عملکرد گسل های اصلی قرار گرفته، سقوط یک قطعه سنگ عظیم از ارتفاعات مسلط به روستا، چندین خانه را در هم کوبیده و در حاشیه یکی از منازل، متوقف شده است، حرکت احتمالی آن به سمت کف دره، مساکن بیشتری را تهدید می نماید. در تاریک ده و زین پشته، ریزش های حاصل از زلزله ویرانی تعدادی از مساکن روستایی را به دنبال داشته است.
مهم ترین و فراوانترین آثار ناشی از زلزله، پدیده لغزش می باشد که به طور پراکنده مخصوصاً در حاشیه شرقی دره سفیدرود و در دیلمان، یعنی نقاطی که تشکیلات شمشک (مارن، شیست، ماسه، زغال) و آبرفت‎های قدیمی و خاک های ناشی از هوازدگی و تخریب، گسترش داشته، اتفاق افتاده است. در بازدیدهای محلی وسیله اکیپ های مختلف، بیش از 70 مورد لغزش، شمارش شده است که برحسب اهمیت به چند نمونه مهم آن اشاره می کنیم.
بر سطح دامنه های شرقی مسلط به شهر رودبار، از کوههای کولو و لازباد، در محدوده روستاهای گلدیان و فته لک و اطراف خلیل آباد و . . . که از سنگ های چین خورده و شکسته لیاسیک، تشیکل شده است، بزرگترین و گسترده ترین پدیده لغزش اتفاق افتاده است. باغ های زیتون نه تنها بر سطح پادگانه های آبرفتی، بلکه در امتداد دامنه تا ارتفاع 800 متری با بهره وری از خاک مساعد محلی، گسترش یافته اند. اصولاً بر سطح دامنه های شرقی و غربی سفیدرود، مخصوصاً مجاور رودبار، آثار لغزش های قدیمی، در ابعاد کیلومتری از فراوان ترین فرایندها در پیکرشناسی ناحیه ای محسوب می شوند.
لغزش رودبار در داخل حفره حاصل از یکی از همین پدیده های قدیمی اتفاق افتاده است. وقوع زلزله و تکان های شدید و نسبتاً مداوم ناشی از آن، با بر هم زدن تعادل محلی، لغزش رودبار را به وجود آورده است. محل انفصال توده خاک در ارتفاع 800 متری قرار دارد. طبق معمول شکل انفصال قوسی و پرتگاه حاصل از آن حداقل به 20 متر می رسد. پهنای توده لغزشی 400 تا 500 متر می باشد و توده عظیمی از سنگ و خاک را حداقل در طول یک کیلومتر در حدود چندین صد متر، در امتداد شیب توپوگرافی به سمت خط القعر (شهر رودبار) جابجا نموده است. حجم این توده با توجه به ابعاد در حدود 15 تا 20 میلیون متر مکعب برآورد می شود. وجود چشمه های آب، در محل انفصال در پیدایش این پدیده بسیار مؤثر بوده است. هم اکنون مازاد آب چشمه ها به صورت استخر بزرگی، در پشت سر توده لغزشی متمرکز شده و نفوذ تدریجی آن می تواند محرک جدیدی برای فعال شدن مجدد آن محسوب شود. سطح مجموعه توده لغزشی، پوشیده از باغ های زیتون با درختان قدیمی و تنومند بوده است. در اثر عملکرد لغزش گاهی این درختان از ریشه کنده شده و در مجموع به صورتی در هم و نامنظم همراه توده سنگی و گلی، جابجا شده اند. زرد شدن برگ این درختان، وسعت عملکرد لغزش را نشان می دهد. (اصلاح عربانی، 1380، ص 75-73)

نقشه 3-7 زمین شناسی
3-9- پوشش گیاهی و کاربری اراضی
محدوده مورد مطالعه از نظر پوشش گیاهی و کاربری اراضی به واحدهای زیر تقسیم می شود:
L2: منابع آب سطحی بوده که در حواشی سد سنگر بصورت آب بندهای کوچک، بزرگ و در کنار کانال آب وجود دارد دو آب بند در سمت راست در سنگر و در دو طرف رودخانه دیسام وجود داشته و یک آب بند در سمت چپ سد لنگر و در جنوب ویش کنار وجود دارد.
u1u, : مناطق شهری و اراضی ساخته شده در محدوده مورد مطالعه می باشد و همچنین برخی از تأسیسات بزرگ و کوچک مانند فرودگاه رشت و غیره نیز در محدوده می باشد این مناطق شهرهای محدوده مورد مطالعه بوده مانند شهر رشت، خمام، سنگر، خشکبیجار، آستانه، لشت نشاء، سیاهکل و . . . می باشد.
F1 : اراضی جنگلی و بیشه زار متراکم می باشد که مساحت زیادی از محدوده مرود مطالعه را در بر گرفته و در جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد این اراضی در مساحت خیلی کم در غرب بندر کیاشهر نیز مشاهده می گردد.
F2: اراضی جنگلی و بیشه زار نیمه متراکم بوده که در شمال و شمال شرق محدوده ی مورد مطالعه بصورت پراکنده مساحتی را در بر گرفته است.
FO: اراضی مخلوط جنگل و باغ بوده که بصورت نواری در شرق شهر لولمان و اطراف روستای چولاب در حواشی رودخانه سفیدروی مشاهده می گردد.
SD: اراضی بایر و شنزار و تپه شنی بوده و در حاشیه رودخانه سفیدرود از منطقه رودآباد بصورت رسوبات در کنار رودخانه وجود داشته در بندر کیاشهر در محدوده وسیعی مشاهده می گردد.
B: اراضی فاقد پوشش گیاهی که در محدوده خیلی کوچک و بصورت پراکنده در حواشی سد سفیدرود و شمال شهر منجیل و شمال علی آباد در دو طرف رودخانه سفیدرود مشاهده می گردد.
RB : اراضی مرطوب و نیزار بوده که در شمال و شمال شرق محدوده موردنظر و در مناطقی مانند کیاشهر، گیلده، حسن علی ده و میان محله و دستک بصورت پراکنده مشاهده می گردد.
SW : باطلاق یا مرداب می باشد که در شمال شرق محدوده ی مورد مطالعه بصورت نواری باریک در مناطقی مانند حسن علی ده و میر در یا سد و پاپ کیا
د
ه مشاهده می گردد.
I2 : اراضی زراعی بدون محدودیت یا با محدودیت کم می باشد که بیشترین مساحت محدوده ی مورد مطالعه را در بر گرفته و عمدتاً شالیزارهای جلگه گیلان را در بر می گیرد این اراضی در تمام دلتای سفیدرود وجود دارد.
O: مجتمع های درختی و باغات بوده که در تمام دلتای سفیدرود و در میان اراضی زراعی بدون محدودیت (I1) بصورت لکه های بسیار کوچک در شکل های مختلف مشاهده می گردد.
I2 : اراضی زراعی با محدودیت بوده که شمال شرق محدوده مورد مطالعه و در حاشیه رودخانه سفیدرود در غرب آستانه اشرفیه در اطراف منطقه نقره ده و در جنوب محدوده ی مورد مطالعه در مناطقی مانند توتکابن، گاوفب، انارکول در سمت راست رودخانه سفیدرود وجود دارد.
IO : اراضی زراعی مخلوط زارعت و باغ بوده که در جنوب شهر لولمان و در مناطقی مانند کاچه، چهارده و خلشا و در غرب شهر سنگر بصورت نواری مشاهده می گردد.
OI : اراضی زراعی مخلوط باغ و زراعت بوده که بیشتر در شمال غرب و غرب محدوده مورد نظر بصورت مساحت کم مشاهده می گردد در اطراف فرودگاه رشت در گلش طالشان در غرب سنگر می توان این واحد اراضی را مشاهده کرد.
T : اراضی چایکاری شده بوده که عمدتاً در شرق محدوده مورد مطالعه و در اطراف شهر لاهیجان در مساحتی محدودی مشاهده می گردد.
DF : اراضی بوده که در آن زراعت دیم صورت می گیرد و در جنوب و جنوب غرب محدوده ی مورد مطالعه در مناطقی مانند چربه، رستم آباد، چوبن، طلابر، سویه و غیره بصورت پراکنده مشاهده می گردد.
OL : اراضی زیتون کاری بوده که عمدتاً در جنوب محدوده مورد مطالعه و در شهرهایی مانند رستم آباد، رودبار و منجیل می توان آنرا در محدوده های کوچک و بزرگ مشاهده نمود.
R1 : اراضی مرتعی متراکم که در جنوب محدوده ی مورد مطالعه و در اطراف شهر منجیل و در مناطقی مانند علی آباد، و احمدآباد بصورت مساحتی کم مشاهده می گردد.
RD : اراضی مرتعی نیمه متراکم که در جنوب محدوده مورد مطالعه و در اطراف دره سفیدرود مساحتی را در برگرفته و مناطقی مانند رودبار کوهپایه، سد خن، گنجه، قاسم طاق آغوزبن و غیره در آن مشاهده می‎گردد. (وزارت کشاورزی، 1372)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1372، نقشه کاربری و پوشش اراضی مقیاس 100000: 1 شیت های منجیل، لوشان، رشت، لنگرود

فصل چهارم
داده ها و روشها

4-1- داده ها
همانطور که قبلا اشاره شد این تحقیق محدود به ایستگاههای سازمان هواشنا سی محدوده و اطراف دره سفیدرود یعنی ایستگاههای سینوپتیک رشت، منجیل وایستگاههای کلیماتولوژی لاهیجان، رودبار، قلعه رودخان و ایستگاههای باران سنجی شاه شهیدا ن، تاریک، توتکابن و ایستگاههای تبخیر سنجی تاریک رود، توتکابن بوده و دوره آماری مورد استقاده یک دوره 30 ساله می باشد. در دوره مزبور عنصر بارندگی در سه مقطع زمانی سالانه، ماهانه و فصلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج اخذ شده ارائه گردیده است.

4-1-1-شبکه ایستگاههای هواشناسی دره سفیدرود
ایستگاههای هواشناسی که در گزارش حاضر از اطلاعات آنها استفاده شده است به چند گروه تقسیم می‎شوند:
1- ایستگاههای سینوپتیک که از کامل ترین ایستگاههای هواشناسی کشور محسوب می گردند.
2- ایستگاههای کلیماتولوژی که خود به دو دسته اصلی و معمولی تقسیم گردیده و وجود دارد.
3- ایستگاههای باران سنجی که به تعداد زیاد در منطقه موجود است .