دانلود پایان نامه

نقل از مارشال ریو۲۰۰۵).
توانمندی‌های شخصی که به عنوان موضوعات اصلی روانشناسی مثبت‌نگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
خوشحالی
عشق به دانستن
لذت
خِرد
انعطاف‌پذیری
اصالت
سرسختی
توانایی برای روانی (flow)
کنترل شخصی
خودمختاری
خوشبینی
بخشندگی
سبک تبیینی خوش‌بینانه
دلسوزی
امید
همدلی
احساس کارآیی
نوع دوستی
تعیین هدف
شوخ

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره حبابهای، ، شناورسازی، چسبیدن