دانلود پایان نامه

گرم.

فصل دوّم
پیشینه پژوهش

افسردگی یک بیماری روانیست که باعث احساس غم و ناراحتی مداوم و از دست‌دادن علاقه می‌شود. اکثر افراد بعضی از مواقع احساس نارحتی، افسردگی و غم می‌نمایند، احساس افسرده و غمگین بودن واکنشی طبیعی بدن به مشکلات زندگی و از دست‌دادن چیزها و کسانی که به آنها علاقه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهذغال)، (همراه، مصریها، شناسان،