دانلود پایان نامه

آن مهارت های شناختی -رفتاری به بیماران آموزش داده می شود.
اختلال افسردگی اساسی: بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی افرادی هستند که نمره ی ۳۱ و بالاتر از پرسشنامه افسردگی بک-فرم باز نگری شده-بدست می آورند.
درمان دارویی با فلووکسامین :یک دوره سه ماهه مصرف قرص فلووکسامین،به صورت روزانه۵۰ تا ۱۰۰ میلی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد افسردگی اساسی، اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی