دانلود پایان نامه

آهنگی دیگر همه حضار را به خواب هیپنوتیزمی عمیقی فرو برد.
در اوایل قرن شانزدهم پارسلسوس۲۳ نظریه میدان مغناطیسی را عنوان کرد که به عقیده او از ستارگان آمده و بر انسان‌ها اثر می‌گذاشت و به دنبال آن، کریچر ریاضیدان آلمانی تئوری”مغناطیس حیوانی۲۴” را مطرح کرد که بر اساس آن انرژی مغناطیسی در طبیعت می‌توانست باعث ایجاد و یا درمان

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی