دانلود پایان نامه

داده شده با اشکال کبد، کلیه، قلب،… را بر روی بدن دردناک بیمار قرار داده و این باور را ایجاد می‌کرد که مغناطیس ساطع شده از آهن ربا باعث درمان بیماری است و جالب اینجاست که در حدود ۷۰ درصد موارد موفق بودو به درمان بیماری منجرمی‌شد.
پدر یوهان گاسنر۲۷ (۱۷۲۷ تا ۱۷۷۶) درمانگری را به شکل نمایشی اجرا می‌کرد. او معتقد بود که بیماری

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گازهای گلخانه ای، تابش خورشیدی، میانگین دما، عوامل طبیعی