باعث تقویت گفته‌های مسمر در مورد نظریه ” مغناطیس حیوانی” شد.
پاراسلسوس می‌گفت: آهنربا همان‌طوری که آهن را جذب می‌کند، درد را نیز از عضو دردناک بیمار خارج می‌کند.
آهنربا بر دو نوع است یکی آهنربای معدنی یا آهنربای معمولی و دیگری مغناطیس حیوانی که در جانداران از جمله انسان وجود دارد. مسمر نیز به‌وسیله آهن‌ربا بیماران زیادی را

Leave a Reply