تقسیم بندی دیگری از افسردگی و اثرا آن بر زندگی

تقسیم بندی دیگری از افسردگی و اثرا آن بر زندگی

آگوست 17, 2018 Off By edame

تقسیم بندی دیگری از افسردگی

افسردگی‌های اولیه: به آن گروه از افسردگی‌ها گفته می شود که علائم افسردگی هسته اصلی بیماری بوده و بیماری روانی یا جسمی دیگری همراه یا(مولد)علائم اصلی افسردگی نمی باشد. بعبارتی دیگر این نوع افسردگی‌ها یا بطور خودکار و بدون علت مشخص ظاهر می شوند و یا اگر به علتی منسوب می شوند، شدت و دوام آن‌ها نامتناسب با علل به وجود آورنده آنها می باشند.

افسردگی‌های ثانویه: به آن دسته از افسردگی‌ها اطلاق می شود که علائم افسردگی هسته اصلی بیماری نبوده و معمولاً همیشه همراه با یک بیماری روانی دیگر و یا بیماری‌های جسمی می‌باشد و بعبارتی دیگر علائم افسردگی ثانویه همراه با وجود یک بیماری اصلی دیگر است (معافی، 1382).

افسردگی سایکوتیک: افسردگی که فرد در تماس با واقعیت اشکال دارد و ناتوان از منظم کردن اهمیت‌های کارکردهای طبیعی است.

افسردگی کند: افسردگی که کندی روانی- حرکتی نشانه بارز آن است. فرد تمایل به بی حالی کم حرفی و کندی در واکنش آغاز گری دارد.

افسردگی اضطرابی: یک اصطلاح تکنیکی که برای اضطراب فراخوانده شده بوسیله ترس به کار رفته است ترسی که وابسته با احساس خصمانه فرد شخص به سوی دیگران است کاربرد این تعریف ناشی ازاین تعبیر که افسردگی خشم تغییر یافته به درون است (ربر، 1985).

 

افسردگی از نظر مبدا

افسردگی‌ها را از نظر مبدأ آن به دو دسته تقسیم می کنند:

افسردگی واکنش یا نوروتیک: این نوع افسردگی در اثر حوادث غم انگیز، ناکامیها، عارض می شود. البته این نوع افسردگی را باید بتوان از افسردگی پسیکوتیک، ملانکولی[1]، پسیکوزمانیک دپرسیو[2] تشخیص داد.

الف. افسردگی واکنشی همیشه در اثر یک موقعیت غم انگیز آشکار می شود.

ب. با وجودیکه به مرور زمان عمیق تر شده و شدت بیشتری می یابد ولی هیچ وقت با افکار هذیانی همراه نیست.

افسردگی خودبخودی یا آندروژن: این نوع افسردگی بواسطه عوامل عاطفی غیر قابل درک بوجود می آید و علائم این نوع افسردگی تأثیر در گفتار و رفتار و احساسات مربوط به مزاحمت پشیمانی است (شاملو، 1386).

 

 

سبب شناسی در افسردگی

در زندگی حوادثی موجب افسردگی می گردند مانند یک تغییر مهم خوب باید در زندگی از جمله: ارتقاء، طلاق، مرگ پدر، مادر یا فرزند، ترک خانه در دور، بلوغ، بازنشستگی، بیماری جسمی، گرفتاری مادری، ازدواج، و بچه دار شدن و غیره (پورافکاری، 1386).

 

رویکردهای افسردگی

به نظر آئرون بک[3] علت اصلی ایجاد افسردگی طرز تفکر افراد است. فرد افسرده به این دلیل دچار افسردگی می شود که استدلال و منطقش در مورد مسائل اشتباه و نارساست، به نظر بک طرز استدلال و تفکر افراد تعیین کننده حالات عاطفی آن‌ها است و نه برعکس آن (شاملو، 1386).

 

[1] – Melancholia

[2] – Psychos manis Depressive

[3] – Aaron, Beck