تحقیق رایگان درمورد
سرمایه اجتماعی-دانلود کامل پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد سرمایه اجتماعی-دانلود کامل پایان نامه

فوریه 6, 2019 0 By edame

ر دموکراسی و پیشرفت اقتصادی دارد.

3- پاتنام (1970) در مطالعه ای تحت عنوان نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ای ایتالیا در می یابد که از نظر کارآمدی اداری و پاسخ گویی به نیازهای شهروندان، تفاوت های بسیاری میان دو بخش شمال و جنوب ایتالیا وجود دارد. . نتایج بررسی پاتنام نشان می دهد که در ایتالیا می توان مناطق مدنی را از یکدیگر تشخیص داد.
4- بوهن و اونیکی(1998) در تحقیقی تحت عنوان اندازه گیری سرمایه اجتماعی در NSW (ایالتی در استرالیا) به این نتیجه می رسند که این امکان وجود دارد که سرمایه اجتماعی در اجتماع محلی اندازه گیری شود. همچنین یک عامل سرمایه اجتماعی عام وجود دارد که قابل اندازه گیری است. و شش عنصر متمایز وجود دارد که سرمایه اجتماعی را تعریف می کند؛ این شش عنصر عبارت است از : مشارکت در اجتماع محلی؛ احساس اعتماد و صمیمیت؛ ارتباطات و همسایگی؛‌تکثر گرایی؛ رعایت ارزش ها در زندگی؛ ارتباطات خانوادگی.
2-3بخش دوم: مبانی نظری پژوهش
2-3-1 سرمایه اجتماعی
امروزه یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه اندیشمندان که می توانند مستقیم و غیر مستقیم بر هویت اجتماعی افراد جامعه تاثیر گذار باشد و همچنین از آن تاثیر پذیرد سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، مجموعه ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به صورت ذاتی و نهفته در روابط اجتماعی گروه های نخستین، ثانوی و سازمان اجتماعی جامعه (نهادهای رسمی و غیر رسمی) وجود دارد. برخی از این ذخایر ارزشمند که گاه از آن به ارزش های اجتماعی نیز یاد می کنند عبارت است از صداقت، حسن تفاهم، سلامت نفس، همدردی،‌دوستی، ‌همبستگی،‌فداکاری و …
سرمایه اجتماعی از طریق این منابع، کنش های کنش گران را در سطح خرد، میانی و کلان، جامعه تسهیل، تسریع و کم هزینه و مطمئن می سازد و آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می کند. در برخورد با مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به اینکه در رشته ها و حوزه های مختلف،‌مطالعاتی انجام شده است. با مفهوم واحد و مشخص روبرو نیستیم. (دورلاف؛ 2002 ، 460)
یکی از مشکلاتی که دانشمندان علوم مدیریت و سرمایه اجتماعی با آن مواجه می باشند ارائه تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی است. تعریف رابرت پوتنام در علوم سیاسی، جیمز کلمن در علوم اجتماعی فرانسیس فوکویاما در تاریخ اقتصادی – اجتماعی و تحقیقات بانک جهانی از جمله نخستین اقدامات در این زمینه بوده است این واژه توسط اکثر نویسندگان به عنوان شبکه ها، هنجارها، ‌اعتماد و راهی که جوامع می توانند از طریق آن اهداف جمعی را به صورتی کارآتر انجام دهند، تعریف شده است.
سرمایه اجتماعی از حوزه های نسبتا نو پدید در مطالعات میان رشته ای است که محققان مختلف در زمینه اقتصادی جامعه شناسی، علوم سیاسی، ‌مدیریت و سیاست گذاری به کار برده اند.سرمایه اجتماعی به طور کلی به شبکه های رسمی و غیر رسمی اطلاق می شود که افراد را قادر به استفاده، از منابع و دستیابی به اهداف می نماید اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 در مقاله ای هانیفان از دانشگاه ویرجینای غربی مطرح شد. اما نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوبز ،‌مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) برای تاکید بر ارزش جمعی پیوندهای دوستانه غیر رسمی در کلان شهرهای جدید از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرده وی توضیح داده است که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های قدیمی و مختلف شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند که با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل و نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند.
در دهه 1970 گلن لوری – اقتصاددان برای مشخص نمودن دلایل عدم دسترسی آمریکایی های آفریقایی تبار به پیوندهای اجتماع وسیع، به منزله یکی از موذیانه ترین میراث های برده داری و تبعیض نژادی از این اصطلاح بهره برد.(،2004:249،wallis&killerby)این اصطلاح در دهه 1980 توسط جمیزکلمن جامعه شناسی آمریکایی در معنای وسیع تری مورد استفاده قرار گرفت و رابرت پوتنام3، دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قوی، و پرشوری را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالات متحده بر انگیخت پیر بوردیو (1985)،‌جامعه شناسی فرانسوی نظریه بسط یافته هایی از سرمایه اجتماعی مطرح می کند. از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی هم زمان، هم مربوط به علم اقتصاد است و هم مجموعه ای از روابط مبتنی بر قدرت که قلمروها و تعاملات اجتماعی مختلفی را بوجود می آورد. اما تئوری سرمایه اجتماعی بیش از هر چیز وام دار کارهای پژوهش رابرت پاتنام است.
سرمایه اجتماعی چنان که از این عنوان بر می آید از پیوند دو مفهوم سرمایه و اجتماعی ساخته شده است و از جمله مفاهیم جدید، سخت و پیچیده جامعه شناسی است. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی دلالت می کند. با اینکه این منابع خود،‌دارایی های شخص محسوب نمی شوند،‌هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست و این منابع در دل شبکه های ارتباطی قرار می گیرند. واژه سرمایه دلالت می کند بر اینکه سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد. یعنی ما را قادر می سازد که ارزش ایجاد کنیم. کارها را انجام می دهیم به اهداف مان دست یابیم. ما محدویت هایمان را در زندگی به اتمام برسانی
م و به محله خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم
سرمایه اجتماعی زمانی بوجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل می کند سرمایه اجتماعی منبع مهمی برای افراد است و می توانند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهور زندگی شان بسیار تاثیر گذارد. دفتر آمارهای بین المللی این تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را می پذیرد که: سرمایه اجتماعی شبکه های همکاری با هنجارها و ارزش های تسهیم شده است و درک این که باعث تسهیل همکاری در داخل گروه می شود اهمیت دارد.سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط در جامعه دانست و آن را به مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی به وجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب می سازد اطلاق نمود.
پروتز (1998)، سرمایه اجتماعی را به عنوان توانایی کنش گران برای به دست آوردن و حفظ کردن منابع، بر اثر عضویت در شبکه های اجتماعی تعریف می کند. وی بیشتر بر ورابط و شبکه های اجتماعی در تحلیل سرمایه اجتماعی تمرکز دارد.
ولکاک (1998)، سرمایه اجتماعی را اطلاعات، ‌اعتماد و هنجارهای عمل متقابل که جزء جدایی ناپذیر شبکه های اجتماعی خرد هستند تعریف می کند.
به تعبیر بولن و اونیکس (1998)، سرمایه اجتماعی ماده خام جامعه مدنی است که ازبین هزاران کنش متقابل روزانه مردم به وجود می آید و یک پدیده از پایین به بالا که با شکل گیری پیوندها و شبکه اجتماعی افراد بر مبنای اصول اعتماد، عمل متقابل و هنجارهای کنش به وجود می آید.
سرمایه1

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصطلاح سرمایه به ثروت انباشته، به خصوص آنچه برای تولید ثروت بیشتر به کار می رود اطلاق می شود. سرمایه، موجود پول، متعلق به یک فرد و یا موسسه است که ممکن است برای کسب درآمد و نه به قصد استهلاک آن، سرمایه گذاری شود. سرمایه ثروتی است مولد، یا منبعی که شخص می تواند جهت ایجاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کار برد.
بوردیو سرمایه را کار انباشته تعریف می کند. به اعتقاد البرو اندیشه ای که درپی مفهوم اصلی سرمایه هست. حتی در معنای مالی اولیه اش، مفهوم ارزشی است که امکان دارد اساس ارزش های آینده باشد . درک بوردیو از سرمایه وسیع تر از معنای پولی سرمایه در اقتصاد است.
سرمایه یک منبع عام است که می تواند شکل پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس به خود گیرد. بنابراین به نظر بوردیو، سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاص اثر بگذارد، و به فرد امکان دهد که سود خاص را از طریق مشارکت در رقابت به دست آورد(stones،1998)
وقتی واژه سرمایه را در عرصه های دیگر بکار می بریم چیزی دیر پای یا ماندگار را می رساند. واژه سرمایه همچنین رساننده چیزی است، که هویت خود را حتی پس از استفاده مکرر حفظ می کند چیزی است که می توان بارها به کارش برد،نابودش کردو به دست آورد و یا بهبود بخشیدپرسش هایی که طبیعتا درباره سایر اشکال سرمایه پیش می آید عبارتند از اینکه: چه خدماتی از طریق سرمایه حاصل می شود؟ چه کسی سرمایه را کنترل می کند، یا سرمایه کجا قرار می گیرد؟ به خدمات سرمایه چگونه اندازه گیری و ارزیابی می شود.
اجتماعی
ریشه شناسی کلمه اجتماعی به ما کمک می کند تامعنی سرمایه اجتماعی و تفاوت آن با انواع دیگر سرمایه را بهتر درک کنیم. واژه اجتماعی یکی از گسترده ترین و کلی ترین صفات زبان انگلیسی است که به چیز های متنوعی مانند انرژی ، بیماری ها، بازاریابی و مانند آن اشاره می کند. اسم این صفت، کلمه جامعه “sociol” است که از کلمه لاتین “socius” به معنای دوست یا رفیق مشتق شده است. چنین ریشه یا بی نشان می دهد که اساسا واژه اجتماعی(social) از پدیده دوستی ناشی شده است، و حاکی از دلبستگس شخص، همکاری ،یکپارچگی ،احترام متقابل و احساس منفعت مشترک است. بیکر (1382:15) اعتقاد دارد که کلمه اجتماعی در سرمایه اجتماعی نشان می دهد که منابع موجود درون شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی دارایی های شخص محسوب نمی شود و هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه های روابط قرار گرفته اند. اگر سرمایه انسانی آن چیزی باشد که انسان می داند (مجموع دانش، مهارت و تجارت) پس دسترسی به سرمایه اجتماعی، به کسانی که یک فرد می شناسد بستگی دارد، یعنی اندازه، کیفیت و تنوع شبکه های کسب و کار ارتباطی شخص انسان در آن موثر است، اما فراتر از آن سرمایه اجتماعی، به کسانی که انسان نمی شناسد نیز بستگی دارد، البته اگر بطور غیر مستقیم و به وسیله شبکه ها با آنها در ارتباط باشند. جامعه از روابطی تشکیل شد، که مردم بر اساس آن روزانه به فعالیت می پردازند بنابراین مردمان هر جامعه نرم ها ،ارزش ها و علایق خود را دارا هستند، مردم احتیاج فضایی دارند که در کنار یکدیگر قرار بگیرند، با هم رابطه داشته باشند و در مورد نرمها، ارزش ها و علایق خود به گفتگو بنشینند به این فضا سرمایه اجتماعی گفته می شود. سرمایه اجتماعی ابزاری است که به واسطه آن افراد یک جامعه باهم تعامل دارند. ( صاحب زاده،2010: 113-110)
سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکه های اجتماعی، سامانه های روابط متقابل،مجموعه هنجار هاو یا سطوح اعتماد که ممکن است افراد و گروه ها از آن بهره مند باشند و یا منابعی که از این موارد ناشی می شود.مطرح ترین صاحب نظران این حوزه، پیر بوردیو، جمیز لکمن، رابرت پاتنام هر یک تعریف از این مفهوم ارائه داده اند. (2009 و Mclean and mcmillan)
مفهوم نظریه سرمایه اجتماعی طی سالهای 1990 به این سو، بااقبال قابل توجه اندیشمندان و محققان رشته های علوم مواجه شده است. بنابر مطالعه اشام و دیگران (2002، Isham)، طی سالهای 1990 به این سو، بیشترین ارجاع در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی “Eonlit” مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی مجموعه الگوی روابطی است که فرد درگیر به آنها دست می یابد، به عبارت دیگر مجموعه ای از ساز وکارهایی است که بر اساس آنها گروه ها به طور ضمن و پوشیده اعضای خود را وادار می کنند تا رفتار خاصی در پیش گیرند (پیران و دیگران، 1385: 9- 44) سرمایه اجتماعی حاوی احساس تعلق به یک اجتماع تصور می شود، چنان که اندرسون (1991) آن را ملی گرایی توصیف می کند (2: 2006 , Donoghue 8Letal). تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن به اقتباس از کتاب سرمایه اجتماعی ص 266 در جدول شماره یک درج شده است.
جدول 1-2: تعاریف و سطوح تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی
نظریه پرداز تعریف سطح تحلیل
پاتنام شبکه های روابط اجتماعی که مشخصه آنها هنجارهای اعتماد و همیاری است مناطق، اجتماعات در مقیاس های ملی و بین المللی

بوردیو منابعی که دسترسی به کالا های جمعی را فراهم می کند رقابت های طبقاتی
لکمن جنبه هایی از ساختار اجتماعی که کنش های منطقی را تسهیل می نماید افراد در زمینه های خانوار و دیگر اجتماعات
لین دسترسی و استفاده از منابع نهفته در روابط و شبکه های اجتماعی افراددر شبکه وساختاراجتماعی

فوکویاما
مجموعه ای از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی
جوامع و فرهنگ ها
بیکر منابعی که از طریق شبکه های فردی و یا سازمانی قابل حصول هستند گروه ها و سازمان ها
ولکوک و ناریان شبکه ها هم گرایی بین بخش های مختلف کحلی و ملی
کاکس پویش های بین مردم که شبکه ها، هنجارها و اعتماد را موجب می شود افراد در سازمان های داوطلبان
بالن و اونیکس نیرویی که در بافت اجتماعی نهفته است در سطوح محلی
بارت شبکه ای که به واسطه آن امکان ارتباط و اتصال برای مردم فراهم می شود افراد ودر زمینه های محلی و اجتماعی
پاکستون پیوستگی های عینی و ذهنی بین افراد خرد- کلان
ترنر نیرویی که توان توسعه اقتصادی را در جامعه از طریق روابط اجتماعی افزایش می دهد خرد- میانی- کلان
کارل مارکس استفاده از انرژی جمعی و اتکای به یکدیگر از روی اجبار و ضرورت گروهی- طبقاتی
جورج زیمل بده بستان یا داد وستد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی فردی- بین فردی
دوکیم و پارسونز تعاملات و همکاری هایی که بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است فردی- گروهی
ماکس وبر مفاهیمی ازقبیل اعتمادکه ملازماتی را درمتن اجتماعی برای افرادایجادمیکند بین فردی
گلن لوری اعتماد و همبستگی که مبین وجود داد وستد اقتصادی می باشد فردی- گروهی
جین جاکوب شبکه های اجتماعی فشرده که به بهبود کیفیت زندگی کمک می کند فردی –گروهی
گرانووتر پیوند های ضعیف درون گروهی که منجر به پیوند با گروه خارجی می شود گروهی
کلارک سون فرآیند حل مشکلات بوسیله قرار گرفتن در شبکه روابط اجتماعی شبکه ای
کوهن وپروساک ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و ایجاد روح تعاون سازمانی
کرشینا و شرادر ارزش ها عقاید و …(بعد شناختی) ساختار و شبکه های تصمیم گیری جمعی سازمانی
فالک و کیلپا تریک منابعی که در سطح فردی سازمانی و اجتماعی موجب افزایش ظرفیت جامعه و سازمان می شود فردی- سازمانی- اجتماعی
بین و هیکس سرمایه اجتماعی سطح کلان (محیط فعالیت سازمان)سرمایه اجتماعی فرد(بعد شناختی و ساختاری) سازمانی- اجتماعی

2-3-2انواع سرمایه اجتماعی
فیلد متعقد است که هر چه مردم بیشتری را بشناسیم و با آنان در بینش و نگاه مشترک باشیم در سرمایه اجتماعی ثروتمند تر خواهیم شد. (فیلد،2003) از دید بوردیو، میدان ها صحنه مبارزه ای برای مالکیت و باز آفرینی و رسیدن به منابعی است که مختص انها است. این منابع که بوردیو آنها را سرمایه می نامد مقولات وضعی قدرت اجتماعی خستند. این منابع و سرمایه ها بی نظم و ترتیب و ناموزون در میان مقام های گوناگون یک میدان پخش می شوند و شالوده مناسبات سلطه و فرمانبری و مبارزه با سلطه را در درون یک میدان تشکیل می دهند. کسانی که مقام های اجتماعی را در دست دارند که مزیت دسترسی به منابع را در اختیارشان می گذارد،‌می توانند در میدان سلطه یا بند و پاداش هایی را که میدان عرضه می دارد به دست آورند. (لوپز و اسکات 1385 : 136) اشکال مختلف سرمایه در ادوار گذشته به ویژه در تاریخ تجارت وجود داشته است. با این وجود طی گذر زمان اهمیت نسبی هر یک از آنها تغییر پیدا نموده است. در گذشته ،‌سرمایه و کار به عنوان مهمترین عوامل محسوب می شدند و چندین دهه در دنیای اقتصاد آزاد به عنوان عناصری که باید کسب و مدیریت می شدند در دهه 1900، سرمایه به معنی منابع مالی مورد استفاده (هزینه) برای خرید زمین،‌و سایل تولید، ‌تجهیزات ،‌مواد خام و مواردی از این قبیل بود. سرمایه به عنوان تجمع کالاهایی که برای تولید سایر کالاها اختصاص داده شدو اندازه گیری می شد،‌و سرمایه به شکلی که بتوان آن را به صورت پولی در هر شکلی نگه داشت نسبت