دانلود پایان نامه

محیط کشت باعث کاهش دمای تشکیل کریستال یخ در حین انجماد می شوند (۲۴, ۲۸).
ج: عملکرد مشترک ضدیخ های نفوذ پذیر و ضد یخ های نفوذ ناپذیر
از جمله دیگر ویژگی های ضد یخ ها می توان حفظ سلامت غشای دو لایه ی سلول و پروتئین های سلولی را نام برد. در این مورد ضد یخ های نفوذ پذیر مانند DMSO و ضد یخ های نفوذ ناپذیر مانند سوکروز ایفای نقش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان Dq، ترمهای، tetragonal)، Dt