پژوهش دانشگاهی – 
بررسی عوامل موثر بر اعتماد  به عملکرد  روابط عمومی قوه  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

از مهر ماه سال ۸۴ به صورت ماهانه نشریه ای با نام ” قضا” چاپ می شود . این نشریه حاوی اخبار و گزارش ها و تحلیل مربوط به جلسات ریاست قوه قضائیه ، مسئولان عالی قضائی ، استان ها ، اخبارخارجی و مقالات می باشد. این نشریه در سطح محدود چاپ و در اختیار مسئولان عالی قوه قضائیه قرار می گیرد .
برگزاری جلسات مسئولان روابط عمومی و ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی سازمان های تابعه
در این زمینه به صورت دوره ای ( هر بیست روز تا حداکثر دو ماه یک بار ) هماهنگی های لازم برای نشست مدیران روابط عمومی سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه در یکی از سازمانها برگزار می شود . در این جلسات درباره سیاست ها و خط مشی های اطلاع رسانی بحث و تبادل نظر می شود .
بررسی مداوم پایگاه های خبری و تهیه بولتن محرمانه
روزانه پایگاههای مختلف خبری داخلی مورد بررسی قرار گرفته و از مطالب مربوط به دستگاه قضائی پرینت تهیه می شود . این اطلاعات در قالب بولتن های محرمانه برای رئیس قوه قضائیه فراهم می شود.
بررسی مطبوعات و تهیه بولتن عناوین
روزانه تعدادی از روزنامه های کشور مورد بررسی قرار می گیرد و مطالب مربوط به قوه قضائیه یادداشت و عناوین این اخبار در قالب بولتن عناوین ، برای بررسی رئیس قوه قضائیه ارسال می شود .
تهیه بازتاب اخبار
در پایان هر ماه ، اخبار و گزارش های قوه قضائیه ، بویژه سخنرانیها و جلسات مسئولین عالی قضائی ، یک نسخه بولتن بازتاب تهیه و برای ریاست قوه قضائیه ارسال می شود .
فعالیت های اداره صدا و سیما
تهیه و تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آموزش مفاهیم حقوقی به زبان ساده در جهت پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح آگاهی حقوقی مردم و آشنایی آنان با فعالیت ها و عملکرد قوه قضائیه
برنامه ریزی در جهت برقراری زمینه های مناسب برای انجام مصاحبه مسئولین قوه قضائیه با رسانه های گروهی
تهیه و تولید میزگردهای حقوقی با شرکت مسئولین قوه قضائیه
تهیه برنامه های مناسب از سفرها ، دیدارها ، همایش ها ، بازدیدها و ملاقات های مردم با رئیس قوه قضائیه و انعکاس آن ها در رسانه ها
پاسخگوئی به سوالات حقوقی و ابهامات حاصله برای مردم با دعوت از کارشناسان حقوقی ، مشاورین و قضات
ارزیابی مسائل و مشکلات و گرفتاری های مردم و انعکاس مسائل و مشکلات پیش آمده برای آنان به مسئولین
انعکاس تصویری فعالیت ها و اقدامات و عملکرد بخش های مختلف قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از سیمای جمهوری اسلامی ایران
تولید برنامه های حقوقی به منظور آشنا کردن مردم با قوانین و با نحوه استیفای حقوق خود از طریق قانونی و تبیین و تشریح مسائل حقوقی مورد نیاز مردم
تولید برنامه های حقوقی به منظور افزایش آشنایی مردم و آگاهی های عمومی نسبت به محاکم و مراجع قضائی و نحوه مراجعه به آن ها
برنامه ریزی در جهت تولید فیلم های سینمایی ، داستانی ، سریال های تلویزیونی با مشارکت مراجع ذیربط
برنامه ریزی در جهت تولید فیلم های کوتاه ، نماهنگ و تیزر با مشارکت مراجع ذیربط
بررسی حقوقی و اظهار نظر کارشناسانه نسبت به فیلم های دریافتی از وزارت ارشاد و سازمان صداو سیما و بخش خصوصی و صدور مجوز در صورت رفع ابهامات موجود با هماهنگی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
صدور مجوز برای درخواست های تصویر برداری ، گزارش های مطبوعاتی و رادیو- تلویزیونی با هماهنگی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
بررسی و نقد فیلم ها و سریال هایی که به هر نحوی موضوع آنها به مسائل حقوقی و قوه قضائیه مرتبط می شود و تهیه گزارش برای مراجع ذیربط
وظایف اداره شبکه های رایانه ای و پست صوتی
استخراج اخبار و مطالب
ارسال اخبار برروی پایگاه اطلاع رسانی
انتخاب تصاویر برتر و ارسال آنها بر روی پایگاه اطلاع رسانی اداره کل
بررسی پست الکترونیکی اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی
انجام امور سخت افزاری ( ارتباط شخصی ، ۲۸ تیر ۱۳۹۱ )
۱-۱۱ مفهوم اعتماد
در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، اعتماد به عنوان اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز، یا اطمینان به حقیقت یک گفته، توصیف می کند؛ همین تعریف نقطه آغاز سودمندی را به دست می دهد (گیدنز،۱۳۸۴ :۳۷)از دیدگاه ریشه یابی لغات، اعتماد و وثوق معادل کلمه ایمان مورد استفاده قرار گرفته است. کلمه(Pistis) از فعل(Pistis) گرفته شده است که در حالت متعددی، واداشتن و ترغیب به یک امر تعریف می شود و در حالت لازم، وثوق و توجه به کسی، اعتماد به او و اطاعت از اوست . ( امیر پور، ۱۳۸۶ :۳۰ )زیمل اعتماد را شکلی از ایمان و وابستگی مطمئن به یک نفر یا یک اصل تعریف می کند. (کمالی ، ۱۳۸۲ :۱۳)گیدنز اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکاء به ماهیت یا خاصیت شخص یا چیزی یاصحت گفته ای توصیف می کند، فوکویاما آن را مشارکت در ارزش ها و هنجارهای غیررسمی درمیان اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است می داند (مظاهری، ۱۳۸۴ :۱۴) زتومکا اعتماد و اعتماد کردن را نوعی استراتژی مهم در مواجهه با شرایط نامعین وکنترل آینده می داند ( زتومکا ،۱۳۸۷ :۲۹ )به اعتقاد جانسون اعتماد یک خصیصه شخصیتی نیست و جنبه ای از روابط است که مدام در حال تغییر است، رابطه مبتنی بر اعتماد واجد شرایط زیر است:
صداقت
صراحت
سهیم کردن
تمایلات همکاری جویانه
اطمینان (احمدیان، ۱۳۸۸ :۲۲)
لذا زمانی می توانیم بگوییم که فرد به دیگران اعتماد دارد که ویژگی های فوق را در رابطه خود با دیگران نشان دهد.
اعتماد ابزاری است برای صرفه جویی در قدرت، زیرا حضور اعتماد، نگرانی، شک و نیاز به مراقبت و کنترل را کاهش می دهد. اعتماد به معنی داشتن اطمینان به نیّات و اعمال دیگران و عاملی کلیدی در روابط متقابل نوین است. اعتماد نوعی سازوکار انسجام دهنده است که وحدت را در نظام اجتماعی ایجاد و حفظ می‌کند. در حقیقت اعتماد بزرگترین تسهیلگر کارایی سازمان است و حتی بهتر از اطلاعات است؛ چرا که اطلاعات ممکن است زیاد باشند، ولی غنای آن به اعتماد و میزان سرمایه اجتماعی بستگی دارد. اعتماد پدیده‌ای چند وجهی است و بیانگر تمایل به اثرپذیری از گروههای دیگر است که این تمایل به اطمینانی مربوط می شودکه از چهار جنبه زیر به وجود می آید :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.