بررسي رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی-پایان نامه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی

بررسي رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی-پایان نامه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی

ژانویه 7, 2019 Off By edame

بررسي رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی
سرمايه‌گذاران نهادي ميل و تقاضاي بيشتري براي افشا دارند. افشا به ويژه پيش‌بيني سود توسط حاضران در بازار به طور دقيق بررسي مي‌شود. نهادها به طور مستمر شركت را براي ارائه اطلاعات دقيق، غيرجانبدارانه و صريح در مورد سود آتي مورد كنكاش قرار مي‌دهند. شركت‌هاي كارگزاري دائماً جلساتي را برگزار مي‌كنند و در اين جلسات شركت‌ها اطلاعاتي را در مورد چشم‌اندازهاي شركت به سهامداران نهادي ارائه مي‌كنند. هيلي و همكاران (1999) بيان كرده‌اند كه نهادها ترجيح مي‌دهند سهام شركت‌هايي را خريداري نمايند كه به دنبال بهبود مستمر در افشا هستند. يكي از احكام كليدي شبكه بين‌المللي حاكميت شركتي[1] (گروهي است كه نظرات و علايق سرمايه‌گذاران نهادي عمده، شركت‌ها و واسطه‌هاي مالي را بيان مي‌كند)، مربوط به ارتباطات وگزارشگري است و بيان مي‌كند «شركت‌ها بايد اطلاعات صحيح، كافي و به موقع منتشر نمايند … به گونه‌اي كه سرمايه‌گذاران بتوانند تصميمات آگاهانه در مورد تحصيل، حقوق و تعهدات مالكيت و فروش سهم بگيرند». بنابراين اگرچه نهادها ممكن است مستقيماً قادر به نظارت بر فعاليت‌هاي مديران نباشند (با فرض اين كه خارج از شركت هستند) اما با تقاضاي اطلاعات بيشتر از شركت‌ مي‌توانند شفافيت بيشتري ايجاد نمايند.با توجه نهادها به افشا و بررسي مستمر آن‌ها از شركت‌ براي پيش‌بيني سود آتي، انتظار مي‌رود كه رابطه‌اي مستقيم بين آنان و تمايل شركت‌ به ارائه پيش‌بيني، دقت و صراحت پيش‌بيني وجود داشته باشد  و از خوش‌بيني مديريت در پيش‌بيني‌هاي ارائه شده بكاهد (مرادي ، 27،1386) ، (مرفوع، 42،1385) .
در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می توان به تحقیقات انجام شده توسط جاکوبسون و آکر (1993) و همچنین جیانگ و کیم (2000) اشاره نمود .
تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و امریکا پرداخته است . نتایج آن ها نشان داد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام امریکا در قیمت سهام منعکس می سازد . چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکتها ، سهامداران ژاپنی در مقایسه با امریکایی ها از چشم اندازهای آتی شرکت ها بهتر آگاهند .
هر چند تحقیق دوم نیز بر اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازد ولی تحقیق مزبور تفاوت با اهمیتی با تحقیق جاکوبسون دارد . تحقیق آن ها بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکتهای ژاپنی بسته به سطح مالکیت آن ها توسط شرکتهای دیگر پرداخته است . طبق نتایج اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکتهای ژاپنی افزایش می یابد ، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع در بازار وجود خواهد داشت . بنابراین در شرکتهایی که میزان مالکیت نهادی در آن ها بیشتر است ، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع تر از شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند ، منعکس می کند(برجی، 1391،50).
تحقیقات نشان می دهند که سازو کارهای حاکمیت شرکتی بهتر، کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت را افزایش می دهد و باعث کاهش اطلاعات نامتفارن می شود. طبق تحقیقات زیرساختی بازار، نقدشوندگی بازار، در صورت کاهش اطلاعات نامتقارن افزایش می یابد . بر اساس این یافته ها افزایش در اطلاعات نامتقارن در اطراف اعلان های سود فصلی برای شرکت های کمتر است که حاکمیت شرکتی قوی تری دارند. کاناگارتنام و همکاران(2007) نشان دادند شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری در اطراف اعلامیه های سود دارند.
اسلان و همکاران (2007) نیز شواهد قوی را ارائه نمودند مبنی بر این که شرکت هایی که مالکیت نهادی بالاتری دارند عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در معاملات آنها یافت می شود.
در ايران نيز نوروش و ابراهیمی کردلر(1387)در تحقیقی به بررسی “رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد” پرداختند. یافته های این تحقیق،نشان داد که در شرکتهايی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهايی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمتهای سهام، اطلاعات سود های آینده را بیشتر در بر می گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
چانگ و دیگران (2008) به بررسی اثرات سهامداران حقيقي بر عدم تقارن اطلاعاتي با استفاده از 24 شاخص راهبری مرتبط با شفافیت مالی و عملیاتی و همچنین ساختار مالکیتی شرکت پرداختند. فرضیه آنها بر این اساس بود که راهبری ضعیف سبب بروزعدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده واین امر بر نقدشوندگی اثر سوء می گذارد. در شرایطی که راهبری شرکتی ضعیف باشد معامله گران شکاف قیمتی بیشتری را ایجاد خواهند کرد. آنها دریافتند که راهبری شرکتی بهتر سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر یا شکاف و اثر قیمتی کمتر شده است.
همچنين بن علی (2009) نشان داد سرمایه گذاران حقيقي آمریکایی در فرانسه هزینه های نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفید تر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند.
جنینگز و همکاران(2002) مطالعه ای را با عنوان “مالکیت مديريتي ، تقارن اطلاعات و نقدشوندگی ” انجام دادند. اما آنچه در این تحقیق به طور خاص بررسی شده است رابطه معکوس بین مالکیت مديريتي و عدم تقارن اطلاعاتی است. دراین مطالعه 35 فصل از سال 1983تا سال 1991 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از 50هزار مشاهده آنها موفق شدند تا نشان دهند که بین مالکیت مديريتي و شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش رابطه عکس وجود دارد و نهادها موجب بهبود در نقدشوندگی سهام در بازار می گردند. علاوه بر این آنها دریافتند که جزء مربوط به شکاف قیمتی با افزایش مالکیت مديريتي کاهش می یابد. شاخص نقدشوندگی اصلی مورد استفاده در این پژوهش تفاوت نسبی قیمت های پیشنهادی است.
ایزلی و آهارا (2004) چهارچوبی را برای مطالعه معامله کنندگان مطلع و مزیت اطلاعاتی آنها بر نقدشوندگی و کارآیی قیمتی ارائه می کنند . آنها به این نتیجه دست یافتند که وجود سرمایه گذاران مطلع سبب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی و تحمیل هزینه های کژگزینی بر سرمایه گذاران بی اطلاع شده موجب ایجاد شکاف  بیشتر در قیمت های خرید و فروش (هزینه معاملاتی ) و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می شود.
در ايران هم محمد نمازي و رامين زراعتگري(1388) نقش سرمایه گذاران مديريتي در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شرکتهای سرمایه گذاری و سایر موسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران مديريتي تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت های با درصد بالای سهامداران مديريتي، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران مديريتي، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت مديريتي کمتر مشاهده شده است. و نتایج کلی پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت هاست.
کینی و میان  (1995) با انتخاب نمونه هایی شامل 1063 شرکت از بورس اوراق بهادار آمریکا به بررسی رابطه ی تمرکز (پراکندگی) مالکیت و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداختند و رابطه معناداری بین این دو متغیر نیافتند.
روبین (2007) ” سطح مالکیت، تمرکز مالکیت و نقدشوندگی ” عنوان تحقیقی است که روبین برای بررسی رابطه مالکیت نهادها و سایر گروه های درون شرکت و نقدشوندگی سهام انجام داده است . نتایج این مطالعات نشان می دهد وی نتوانسته است رابطه بین مالکیت گروه های درون شرکت و نقدشوندگی مشاهده نماید بلکه به این نتیجه دست یافته است که تنها این نهادها هستند که بر نقدشوندگی سهام تأثیر مشهود و قابل توجهی اعمال می کنند  مطابق فرضیات مطرح شده نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد. بنابراین در این تحقیق هر دو نظریه کارآیی اطلاعاتی یا معاملاتی و کژگزینی مورد تائید قرار گرفته اند .
انتظار می رود در بازارهای نوظهور نیز رابطه مستقیمی میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی برقرار باشد. در این ارتباط، با توجه به اين كه در بازارهاي نوظهور اطلاعات نهاني معمولاً قبل از افشاي عمومي به بازار درز مي كند، اين احتمال وجود دارد كه گروهي از معامله گران كه ارتباط نزديكي با افراد درون سازماني دارند، اطلاعات بيشتري نسبت به ساير افراد برون سازماني داشته باشند (بی یان و همکارانش[2]، 2012). بنابراين مزاياي اطلاعاتي ساختارهاي مالكيتي متمركز الزاماً محدود به افراد درون سازماني نمي باشد. در این بازارها، زمانی که شرکت ها از ساختار مالکیت متمرکزی برخوردار می باشند تضاد میان کنترل شرکت و ادعا بر سر جریان‏های نقدی تشدید پیدا می کند. بطوری که عموماً مالکین عمده قادر می‏باشند با کنترل سهامداران دیگر، از منابع شرکت به نفع خود و به هزینه سهامداران اقلیت بهره‏برداری نمایند (کلاسنس و همکاران[3]، 2002). پس انتظار می رود این شرکت ها و سهامداران عمده آن ها در راستای پنهان كردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، اطلاعات کمتری افشا نمایند که این امر به نوبه خود می تواند منجر به تشدید پدیده عدم تقارن میان سهامداران متمرکز و دیگر سهامداران برون سازمانی شود (چن و همکاران، 2009).
در ایران هم چند تحقيقي هم در اين رابطه انجام گرفته است كه در اين تحقيق اشاره اي مختصر به آنها مي نمائيم. ایزدی نیا و رسائیان (1389) در تحقیق خود با عنوان ” پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام ” به بررسی ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگر این است که بین پراکندگی(تمرکز) مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.
وطن پرست (1384) با محاسبه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نتیجه گرفت، عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلام سود بیشتر است
آزاد (1387) نشان داد، به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذلران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تأیید قرار می گیرد.
[1] – International Corporate Governance Network
[2] – Byun et al (2012)
[3] – Claessens et al (2002)