اهداف مدیریت مشارکتی را نام ببرید

اهداف مدیریت مشارکتی

بر اساس دیدگاه آرجریس، وارن بنیس و رنسیس لیکرت، برای دستیابی به تعهد کارکنان در کار، رضایت شغلی و بهره وری مؤثر، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری امری حیاتی و بنیادی است. از طرفی مشارکت کارکنان یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه تنها یک فن از فنون مدیریت است که فقط در برخی از موقعیت های دیگر مشارکت می تواند به رضایت شغلی و بهره وری کمتر منجرشود. پس،مشارکت به تنهایی هدف نبوده، بلکه به عنوان وسیله ای برای ارتقا کارایی مطرح می شود.

در مجموع می توان ادعا نمود که استفاده از مشارکت و همکاری کارکنان هدفهایی نظیر :

  • ایجاد احساس تعلق در کارکنان
  • آگاهی از نظرات کارکنان
  • پرورش استعداد ها را دنبال می کند.

 

مدیر کل

Next Post

اصول بازی درمانی بر اختلالات عاطفی کودکان

ی آگوست 12 , 2018
اصول بازی درمانی برخی از تکنیک‌های بازی‌درمانی را می‌توان در موقعیت‌ها و زمینه‌های آموزش به‌کار برد. معلمان کلاس برای تفسیر بالینی بازی، تعلیم ندیده‌اند با این وجود، می‌توانند با استفاده از فعالیت‌های بازی به کودکان برای یادگیری رفتارهای سازگارانه‌ی بیشتر، مانند مهارت‌های ارتباطی، توانایی حل مسئله، رفتارهای اجتماعی متناسب(مانند شیوه‌های […]