تحقیق دانشگاهی – 
ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت  …

تحقیق دانشگاهی – ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت …

اکتبر 23, 2020 Off By مدیر سایت

۵۲۷۴۰۴

۴۹۳

۷۴۹۲۳

۰

۹۷۶۹۳

۴۴۳۸

۰

۰

جمع

ادامه جدول ۳ – ۳ : پراکندگی جنگلهای استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و نوع پوشش گیاهی
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه: ۱۳۸۴
نمودار ۳ – ۱۰ : پراکنش جنگلهای استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان
مأخذ: نگارنده
۳ – ۸ – ویژگیهای انسانی منطقه مورد مطالعه
۳ – ۸ – ۱ – وجه تسمیه
متأسفانه بر طبق اسناد و مدارک تاریخی موجود اظهار نظر قطعی پیرامون تلفظ واقعی واژه کرمانشاه در پیش از دوران اسلامی امکان‌پذیر نیست. ولی آنچه که مسلم است این شهر در روزگار پیش از اسلام به نام کامبادنه، کامبادان و کامبادس معروف بوده است که نویسندگان یونانی به وضوح از آن یاد کرده‌اند. برخی نیز معتقدند چون این شهر در زمان ساسانی توسط بهرام چهارم ملقب به کرمانشاه ساخته شده، از اینرو کرمانشاه نام گرفته است، در کتب و متون جغرافیایی یا مسالک‌الممالک مورخین و جغرافی‌نویسان سده سوم هجری به بعد اشارات صریحی وجود دارد که قرمیسین، قرمیسن و اکثر به شکل قرماسین یا قرماشین معرب واژه کرمانشاهان یا کرمانشاه بوده است. کلمه کرمانشاه نخستین بار در حدود سال ۲۷۹ ه.ق توسط این فقیه همدانی در کتاب مختصر‌البلدان به کار رفته است. ظاهراً از دوره صفویه به بعد دیگر در اسناد و متون از این شهر به نام کرمانشاهان یاد شده و قرماسین به فراموشی سپرده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصور اینکه میان اسم شهر کرمانشـاه یا کرمانشاهان، با عنوان و مقام شاهی ایران زمیـن رابـطه‌ خاصی وجود داشته است. نام کرمانشاهان را بدون هیچ‌گونه توجیه علمی و تاریخی برداشتند و به ترتیب قهرمان شهر، ایمان شهر و نهایتاً باختران را به جای آن نهادند و لیکن پس از پیگیری نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۳ بار دیگر با تصویب مجلس شورای اسلامی نام باختران به کرمانشاه تغییر نام داد (تقی زاده، ۱۳۹۱: ۵۹).
۳ – ۸ – ۲ – جمعیت شهر کرمانشاه برحسب سن، جنس و وضع سکونت
بر طبق جدول زیر جمعیت شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۰۳۰۹۷۸ نفر است که از این تعداد ۸۵۷۰۴۸ نفر ساکن در نقاط شهری و ۱۷۳۴۴۱ نفر ساکن در نقاط روستایی هستند. از نظر ساختار جنسی تعداد مردان در نقاط شهری ۴۲۹۰۱۲ و تعداد زنان در نقاط شهری ۴۲۸۰۳۶ نفر میباشد. همچنین تعداد مردان در نقاط روستایی ۹۱۰۹۹ نفر و تعداد زنان ۸۲۳۴۲ نفر می‌باشد.
جدول ۳ – ۴ : جمعیت شهر کرمانشاه برحسب سن، جنس و وضع سکونت در سال ۱۳۹۰

غیر ساکن نقاط روستایی نقاط شهری جمع نقاط
زن مرد مرد و زن زن