پژوهش – 
ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت ۸

پژوهش – ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت ۸

اکتبر 23, 2020 Off By مدیر سایت

نمودار ۳ – ۷ : میانگین رطوبت نسبی ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری ۱۹۸۳ – ۲۰۱۳
مأخذ: نگارنده
نمودار ۳ – ۸ : میانگین رطوبت نسبی سالانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری ۱۹۸۳ – ۲۰۱۳
مأخذ: نگارنده
۳ – ۵ – ۴ – وضعیت ساعات آفتابی شهر کرمانشاه
این پارامتر برخلاف عنصر بارش یک فاکتور مثبت در گردشگری محسوب می‌شود. این تاثیر جنبه‌های مثبت زیادی را برای گردشگر از قبیل روحی دارد ولی باید به این نکته اذعان نمود که نور شدید و داغ آفتاب نیز اثر منفی بر سلامت گردشگران دارد. همانطور که نمودار نشان میدهد بیشترین مقدار ساعات آفتابی ماهانه مربوط به ماه ژوئیه (تیر) با مقدار ۳۴۱ ساعت است. و کمترین مقدار ساعات آفتابی مربوط به ماه ژانویه (دی) با مقدار ۵/۱۵۰ ساعت در ماه میباشد (نمودار ۳ – ۹). نمودار ساعات آفتابی سالانه شهر کرمانشاه نشان میدهد که بیشترین مقدار ساعات آفتابی سالانه مربوط به سال ۱۹۹۲ با ۵۰ درصد میباشد و کمترین مقدار نسبی سالانه مربوط به سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ با ۴۰ درصد است.
نمودار ۳ – ۹: میانگین ساعات آفتابی ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری ۱۹۸۳ – ۲۰۱۳
مأخذ: نگارنده
۳ – ۶ – منابع آب استان کرمانشاه به تفکیک قطبهای گردشگری
وجود کوههای بلند و وزش بادهای مرطوبی که از طرف مدیترانه و اقیانوس اطلس می‌وزد و همچنین نزول برف و باران نسبتاً قابل ملاحظه باعث ذخیره آب‌های زیرزمینی و همچنین جریان یافتن رودهای متعددی در نواحی مختلف استان گردیده است.که تعداد زیادی از این منابع آبی در سطح استان کرمانشاه به عنوان مناطق نمونه معرفی شده‌اند. در جدول(۳ – ۲) تعداد منابع آب هر قطب گردشگری و قطب گردشگری شهر کرمانشاه که هدف این پژوهش است به تفکیک ذکر شده است.
جدول(۳ – ۲): منابع آبی هر قطب گردشگری استان کرمانشاه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

نام قطب گردشگری تعداد رودخانه تعداد سراب‌ها
کرمانشاه ۶ مورد شامل رودخانههای (مرگ، راز آور، قره سو، جزمان، گاماسیاب، گزرو ۱۳مورد شامل(هشیلان، یاوری، خضر زنده، خضر الیاس، قنبر، طاق بستان، نو ژیوران، برناج، بیستون، هرسین، پاتپه، چشمه سهراب، نیلوفر
کنگاور ۷ مورد شامل(جامیشان، کنگر شاه، گاورود، دینور، گاماسیاب، کنگاور، قره چای) ۷ مورد شامل(گزنهله، گلیویچ، بید سرخ، سوری جان، دربند صحنه، فش، ماران)
قصرشیرین ۱۳مورد شامل(هواسان، چم دیره، الوند، جگیران، توره تو، کنگیر، کنکاش، چیکا، چم امام حسن، چم کمکاش، کفرآور، چم راوند، گیلان) ۷مورد شامل( پل ماهیت، پیران، گرم، قره بلاغ، قلعه شاهین، ماراب، گلین)
اسلام آباد غرب ۶ مورد( مرگ، زمکان، گراب، چنارج، دوآب، راوند ۱۱مورد شامل: ( کرند، زمان، جر، قره دانا، سر نشور، غسلان، کاکامو، حمیل، میله سر ف هرسم، متراوان