سایت مقالات فارسی – 
ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت  …

سایت مقالات فارسی – ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- قسمت …

اکتبر 23, 2020 Off By مدیر سایت

شناخت صحیح و توجه به ظرفیت طبیعی اکوسیستمها برای تضمین هرچه بهتر حفاظت، بازسازی و تولید بهینه و پایدار آنها؛
حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی و مذهبی در عرصههای گردشگری؛
با ارزش کردن میراث از راه اطلاع رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش مداوم مردم، جوامع محلی و گردشگران.
۲ – ۶ – ۲- جنبههای اجتماعی
شناخت و احترام به نقش بسیار مهم مردم و جوامع محلی و مشارکت آنها در تصمیم‌گیریها، برنامه‌ریزیها و اجرای پروژهها؛
احترام به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سنتی، آداب و رسوم و روش زندگی مردم و جوامع محلی؛
احترام به نیازهای معیشتی و وابستگی مردم و جوامع محلی به جنگل، عرصهها و منابع جنگلی؛
تبادل مثبت فرهنگی بین گردشگران و مردم جوامع محلی میزبان و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی بین گردشگران و میزبانها؛
اعتلای کیفیت زندگی و آگاهیهای علمی مردم و جوامع محلی.
۲ – ۶ – ۳- جنبههای اقتصادی
درآمدزایی برای مردم و جوامع محلی و تقسیم عادلانه درآمدها؛
اختصاص سهمی از درآمدهای برای مدیریت و حفاظت از میراث؛
اقتصادی کردن اکوتوریسم برای سازمان‌دهندگان آن و در عین حال توجه دقیق به حصول نتایج مثبت حفاظتی و حمایتی از اجرای پروژهها (رضوانی، ۱۳۸۷: ۲۳ – ۲۴).
۲ – ۷ – ویژگیهای اکوتوریسم
اکوتوریسم دارای ویژگیهای خاص خود میباشد. مهمترین ویژگیهای اکوتوریسم شامل موارد زیر میباشد:
مشارکت در حفاظت از تنوع زیستی
کمک به رفاه اجتماعی بومی
تجربههای شخصی
مسئولیتپذیری گردشگران
قابلیت اداره شدن به وسیلهی مؤسسات و شرکتها و گروههای کوچک
کمترین نیاز به استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر
تأکید بر مالکیت بومی و ایجاد فرصتهایی شغلی به خصوص برای جوامع روستایی(مشیری و ابوسعیدی، ۱۳۸۹: ۷).
۲ – ۸ – اهمیت اکوتوریسم
اکوتوریسم یکی از ابزارهای مناسب در فرآیند توسعه پایدار بوده و قادر است که رشد اقتصادی را به روند حفاظت از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه پیوند زند. اکوتوریسم و توسعه میتوانند در یک تعامل تنگاتنگ با جوامع محلی به پایداری کمک کنند. اکوتوریسم میتواند از طریق کاهش روند فرسایش، حفاظت از یکپارچگی، ارتقاء آموزشهای حفاظتی و تأمین انگیزه های مالی در بهره برداری پایدار به حفاظت از اکوسیستم‌ها بپردازد(پارسایی، ۱۳۸۴: ۲۸). با افزایش آگاهی‌های مردم از فواید و اثرات مثبت تجربه مستقیم طبیعت، اهمیت اکوتوریسم بیشتر می‌شود. اکوتوریسم به تنوع زیستی، ارزش اقتصادی می‌دهد. اکوتوریست‌هایی که همه ساله به مناطق جذاب طبیعی (مانند کنیا در آفریقای شرقی) مسافرت می‌کنند میلیونها دلار ارز به کشور میزبان وارد کرده و برای بسیاری از مردم محلی اشتغال ایجاد می‌کنند. چنانچه درآمدهای حاصل از اکوتوریسم به درستی مورد استفاده قرار گیرد زمینه لازم برای حفظ محیط زیست طبیعی و بسط مناطق حفاظت شده فراهم خواهد آمد و تحقق هدفهای توسعه پایدار، تسهیل خواهد شد (کریمپناه، ۱۳۸۴: ۳۸). بر اساس برآوردهای شورای جهانی گردشگری و مسافرت، گردشگری طبیعی – اکولوژیک به عنوان بزرگترین بخش صنعت گردشگری در حال رشد است. مطالعات نشان میدهد که ۴۰ تا ۶۰ درصد گردشگران جهان را اکوتوریستها تشکیل می‌دهند و درآمد حاصل از فعالیت آنها ۲۱۱ تا ۳۱۷ میلیارد دلار میباشد و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۱۵ رشد اکوتوریسم به ۱۰ الی ۳۰ درصد برسد (رضائی و همکاران، ۱۳۸۹: ۲).
۲ – ۹ – اهداف اساسی و ارکان اصلی اکوتوریسم
اعتلای هویت بالقوه طبیعی و فرهنگی سرزمینها و کشف غنای زیبایی بصری و حفاظت از آنها
درآمدزایی جایگزین برای مردم روستایی میزبان از راه اشتغال، از جمله به عنوان راهنما، کرایه مسکن و اسب، اداره رستوران، فروش تولیدات کشاورزی و دیگر مایحتاج، فروش صنایع دستی و هنری؛
تشویق به سرمایهگذاری در سرزمینهای کوهستانی دور افتاده، محرومیتزدایی و فقرزدایی از مردم و جوامع محلی و روستاها؛
ایجاد زیرساختها، توسعه ارتباطات و امکان دسترسی به اطلاعات برای مردم و جوامع محلی و روستاهای محروم (رضوانی، ۱۳۸۷: ۲۵ – ۲۱).
۲ – ۱۰ – ارکان اصلی اکوتوریسم
استفاده پایدار از تنوع زیستی و منابع طبیعی؛
به حداقل رساندن تاثیر‌گذاری بر محیط زیست طبیعی و فضاهای اجتماعی- فرهنگی، به ویژه از نظر تغییرات آب و هوایی، مصرف انرژی و فرهنگهای سنتی؛
مشارکت موثر و کامل تمامی طرفهای دارای نفع، به ویژه اجتماعهای محلی و اهالی بومی؛
افزایش آگاهی و آموزش زیست محیطی تمامی طرفهای دارای نفع، به ویژه گردشگران و میزبانهای آنها؛
منافع اقتصادی پایدار برای همه فعالان این عرصه( رضوانی، ۱۳۸۷: ۲۵ – ۲۱).
۲ – ۱۱ – اکوتوریسم در ایران
ایران یکی از پنج کشور بهرهمند از تنوع زیستی کامل (داشتن چهار فصل و زیست گونههای اصلی گیاهی و جانوری) به شمار میآید و افزون بر این وجود بزرگترین دریاچه جهان در شمال کشور، خط ساحلی ۱۲۰۰ کیلومتری خلیج فارس، وجود ۵۰ دریاچه در داخل کشور که از میان آنها ۱۸ دریاچه در شمار دریاچههای کنوانسیون بینالمللی رامسر قرار دارند و نیز دریاچه ارومیه به عنوان یکی از ۵۹ ذخایر زیستی کره زمین شناخته شده است. وجود بازماندههای جنگلهای هیرکانی در شمال غرب مازندران مربوط به ۱۰ هزار سال پیش، بیابانها و کویرهای ایران با مناظر وهمانگیز و بدیع مانند کلوتها در حاشیۀ غربی بیابان لوت که به بزرگترین شهر کلوخی جهان مشهور است، تالابهای بینالمللی (شبه جزیره میانکاله، خلیج گرگان، دریاچۀ پریشان و …) غارها، آبشارها، چشمههای آبمعدنی و روستاهایی با جاذبههای ویژه (کندوان،ابیانه، ماسوله و …) همه و همه از جاذبه‌ها و ظرفیتهای بی نظیر اکوتوریسم در ایران و برخی از آنها از قطبهای بینالمللی اکوتوریسم در جهان، به شمار می‌روند. اما تعداد گردشگرانی که از ایران دیدن به عمل آورده‌اند در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در سال است که از مجموع اندک گردشگران وارد شده به ایران تنها ۲/۲ درصد اکوتوریست بودهاند. ایران در صورت سرمایه‌گذارى و تأکید بر جذب گردشگر طبیعی (اکوتوریست) مىتواند به راحتى به درآمدهاى پیش‌بینى شده سازمان جهانى جهانگردى دست یابد. وجود ۱۴ اقلیم مختلف، ۱۲ هزار نوع گیاه، ۱۶۳ گونه پستاندار، ۱۹۶ گونه خزنده، ۱۷۴ گونه ماهى، ۲۰ گونه دوزیست و ۵۰۰ گونه پرنده در ایران که به تنهایى به اندازه کل پرندگان سراسر قاره اروپا هستند، امتیازاتى است که مى‌تواند ایران را به سوى سهم واقعى اکوتوریسم بکشاند (سرائی و همکاران، ۱۳۸۹: ۳).
۲ – ۱۲ – جایگاه اکوتوریسم در فرآیند توسعه پایدار گردشگری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.