فایل – 
ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات  …

فایل – ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

T (زمان اجرای گزینه واقعی)

کوتاه

بدون محدودیت

وجود بازار برای V

V مورد معامله قرار می‌گیرد و هیچ فرصت آربیتراژی وجود ندارد.

V مورد معامله قرار می‌گیرد و هیچ فرصت آربیتراژی وجود ندارد.

مشخصات

روش حل

فرمول تحلیلی بسته[۲۴]

شبیه سازی عددی[۲۵]

۲-۵-۳- شبیه سازی مونت کارلو[۲۶]
در سال ۱۹۷۷ فلیم بویل[۲۷] روش شبیه سازی مونت کارلو را برای تخمین ارزش اختیارات در زمان اعمال آنها به کار برد. به وسیله روش مونت کارلو هزاران شبیه سازی توزیع ارزش داراییها در آینده را ایجاد می‌کند و از این توزیع احتمال ارزش انتظاری سهام در زمان سررسید قابل محاسبه است. هر چه تعداد این شبیه سازیها بیشتر باشد، دقت در نتیجه بیشتر خواهد بود.
روش مونت کارلو مساله Real Options را به صورت شبیه سازی عوامل پویای مساله حل می‌کند. در کابردهای شبیه سازی مونت کارلو در تکنیک Real Options متغیرهایی مانند نرخ بهره، ارزش داراییها و نرخ تنزیل در یک محدوده مشخص یا تخمین زده شده تعریف می‌شوند، ولی دارای ارزش قطعی در یک زمان مشخص نیستند. ارزشهای احتمالی نیز با یک توزیع احتمال نرمال یا لوگ نرمال تعریف می‌شوند. در یک سناریوی شبیه سازی مشخص برای هر متغیر ارزش استفاده از آن به طور تصادفی در محدوده احتمالات تعریف شده انتخاب می‌شود. شبیه سازی مونت کارلو سناریوهای متعددی را محاسبه می‌کند. نتیجه هر سناریو یک پیش بینی است (برای مثال منفعت خالص یا هزینه ناخالص).
در صورت استفاده از روش Real Options، شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از یک قاعده برای تصمیم گیری منابع مختلف عدم قطعیت که ارزش اختیارات مختلف در تصمیمات مدیریتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند را شبیه سازی می‌کند.
این روش برای خیلی از مسائل ارزیابی بسیار مفید است، ولی دارای بعضی محدودیتها می‌باشد (فرسوم،۱۹۹۶): در این روش داده‌های زیادی به کار برده می‏شود، شبیه سازی به طور کلی نیازمند وجود داده‌های تجربی یا فرضیات منطقی است. در غیر این صورت منتج به نتایج نادرست و اشتباه می‌گردد.
به منظور استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در ارزش یابی پروژه‌های IT این نکته بسیار حائز اهمیت است که توزیع منتخب برای تحلیل دارای یک توجیه تجربی باشد و بستگی میان متغیرها به صورت مناسب مدلسازی شود. برای راحتی محاسبات ضروری است که از فرضیات بدون توجیه اجتناب گردد( وانگ، ۲۰۰۳).
یکی از مزایای مدل شبیه سازی آن است که می‌تواند پاسخگوی تحلیل اختیارات وابسته به مسیر باشد که در آنها ارزش اختیارات نه تنها به ارزش آن اختیار خاص بلکه به مسیر خاصی که به آن اختیار منجر شده است نیز وابسته است.
با توسعه سریع فناوریهای سخت افزاری و نرم افزاری، مدل شبیه سازی بیش از پیش کارآمدتر و آسان‏تر شده است. یک دستگاه رایانه نوت‏بوک معمولی قادر به انجام هزاران تکرار از شبیه‏سازی در یک ثانیه است و برنامه‏های نرم افزاری جدیدی مانند کریستال بال این امکان را فراهم نموده‌اند که هر فردی بتواند از روش شبیه سازی استفاده کند.
جدول۲-۷ مقایسه ی کارایی روش های حل مسائل اختیارات در برخورد با شرایط مختلف مسئله

nمتغیر حالت دو متغیر حالت یک متغیر حالت مسائل چند اختیاره اختیارات آمریکایی اختیارات اروپایی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است