روش های کاربردی

روش های کاربردی

اختلال بدریخت انگاری بدن اختلال بدریخت انگاری بدن اختلالی است که جزء اختلالات مرتبط با وسواس طبقه بندی می شود. افراد مبتلا به این اختلال از لحاظ قیافه طبیعی هستند و اگر نقصی هم وجود... ادامه

Read more

آیا می­توان برناتوانی­های یادگیری فایق آمد؟ مسلما مردم می­خواهند از ناتوانی­ها جلوگیری کنند و در درمان هر یک از ناتوانی­ها دست کم امیدوارند که اثرات آن را به حداقل برساند به طوری که... ادامه

Read more

اختلال ریاضی ناتوانی ریاضی بر چسب تشخیصی است که بطور عمومی برای اشاره به اختلال دررشد مهارت­های ریاضی استفاده شده است، اما منحصر به روش­های محاسبه استفاده شده برای حل مسائل حساب،... ادامه

Read more

درمان با در نظر گرفتن اینکه وابستگی به مواد یکی از اختلالات روان پزشکی است بحث درمان نیز مطرح می شود. در فرهنگ عامه حاکم در کشور ما چنین نظری قالب نیست اما رویکرد اخیر اجرایی در سالهای... ادامه

Read more

متغیرهایی که همبستگی­های شناختی و رفتاری با صرع را ایجاد می کنند کانون تشنج در یک مطالعه دودریل تغییرات شناختی را در 35 بیمار با صرع کانونی فعال و 35 نفر شرکت کننده سالم را یه مدت 10 سال... ادامه

Read more