روش های کاربردی

روش های کاربردی

می‌‌‌پذیرند که قابل ثابت‌ شدن باشد. «در پوزیتیویسم، محدودیت قوای ادراکی بشر مجوّز اتّکا بر ایمان و کتاب مقدس نیست. زیرا ایمان همان مقدار معرفت محدود ما را نیز نقض می‌کند. لذا وحی و... ادامه

Read more

اوّلین رمان‌نویس تاریخی کشور ماست. شناسایی آثار او برای جامعۀ فرهیختگان و دانشجویان اهمیّت بسیار دارد؛ از طرف دیگر این پژوهش می‌کوشد راهی متفاوت در دریافت اندیشه‌ها و تفکرات... ادامه

Read more

در سال های زندان و تبعید بیشترین آثار ادبی را از خود باقی گذاشته است.در اواخر عمر گوشه نشینی اختیار کرد. «خامشی جستم که حاسد مرده پندارد مرا وز سر رشک و حسد، کمتر بیازارد... ادامه

Read more

در رباعیات بهار غالباً اشارات و پیام های سیاسی و اجتماعی مندرج است نظیر رباعی زیر که به شاه جدید «پهلوی» گفته است: «ای شاه وطن رفت و وطن خواه نماند سیم وزر و ساز و برگ و... ادامه

Read more

روزنامه نگار، تاریخ نویس، محقق و مترجم است و در رشته های مختلف ادبی متخصص است، او شاعر مقتضیات است و آغازگر ادبیات ضد استبداد دوره مشروطه و از مخالفین شاعران درباری بود و تمام حوادث... ادامه

Read more

کاظم شرکت کرد و پس از مرگ سید کاظم، از افکار سید علی محمد پیروی کرد. او در این آیین خود را مظهر حضرت فاطمه (س) می دانست، وی به حجاب عقیده نداشت و با مردان به بحث و مشاجره می نشست. پس از... ادامه

Read more

مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِنَّ ای رسول،زنان مومن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود بر... ادامه

Read more

شدخبرت هست که دی گم شد و تابستان شد(همان/ 320)ججویرود کوچک، نهر. (دهخدا، 1377، ذیل واژه جوی) شکل 4-19- جوی مسجد آدینه و عالی منار میمنهسد رود شور بار و جوی آب نوسراب(فرخی ، 1385 ، 8)آب در جوی ز... ادامه

Read more

بسیار باریک شاعرانه می‌داد و او جمیع این موهبت‌های ربانی را باذوق لطیف و کلام دلپذیر استادانه خود درمی‌آمیخت و از آن میان شاهکارهای بی‌بدیل خود را به‌صورت غزل‌های عالی به ‌وجود... ادامه

Read more

و معلوم نشد که بر سر او چه آمد و چه شد.3-5-7 شیدایی مولانا و کمال کامل مولانا در فراغ شمس، بی‌قرار و ناآرام شد و یک‌باره دل از دست بداد و شوریدگی آغازید و روز و شب به سماع و رقص و ترانه... ادامه

Read more