دسته: No category

نمرات کمتری نسبت به کودکان ترم در زمینه های کارکرد اجرایی و توجهی داشتند. گروه پره ترم نمرات ضریب هوشی در حدود پایین گستره نرمال داشتند. محققان نتیجه گرفتند که کودکان پره ترم، مشکلات... ادامه

Read more

می کنند، این ضد یخ ها با پیوند های الکتروستاتیکی که با فسفولیپید های غشا ایجاد می کنند، باعث حفظ پایداری غشا سلولی می شوند (۲۶). ۱-۲-۳-۲-سرم سرم در محیط پایه برای حفظ سلول ها، بافت و... ادامه

Read more

جنس سیلیکون قرار گرفته و از پلاتینیوم بعنوان کاتالیست در آند و کاتد استفاده می‌شود. معمولاً دمای کاری آنها بین ?c150 تا ?c220 می‌باشد. امروزه از آن‌ها بعنوان ایستگاه‌های ثابت تولید... ادامه

Read more

نازک بوده که با استفاده از دو غلتک به سوی قالب تغذیه می‌شوند. ۲-۶- فرایند نورد در کانالهای همسان زاویه دار(ECAR)21 کاملاً مشهود است که ریز دانه کردن مواد همان طور که باعث بهبود... ادامه

Read more

تعداد بیشتری مخزن شیشه‌ای و یا فولاد زنگ نزن مجهز است که حاوی ml500 و یا بیشتر از حلال است. مخازن اغلب به وسایلی برای حذف گازهای حل شده، معمولاً اکسیژن و نیتروژن مجهزند که با تشکیل... ادامه

Read more

سیتوزولی (C-Face) به نیمه خارج سلولی (E-Face) غشاء و تراکم و قطعه قطعه شدن کروماتین نام برد . شکل (۱-۷): آپاپتوزیس یک مرگ سلولی برنامه ریزی شده است که به صورت ژنتیکی تنظیم می شود ومی تواند تحت... ادامه

Read more