دسته: روش های کاربردی افزایش فروش

روش آموزش غیر مستقیم آموزش غیر مستقیم آموزشی دانش آموز محور است ؛ زیرا در این رویکرد فعالیت اصلی در فرایند تدریس – یادگیری بر عهده دانش آموزان است . هدف تدریس غیرمستقیم فراهم کردن... ادامه

Read more

منابع و مراجع برای انتخاب موضوع تحقیق 1- استفاده از تجارب: برای محقق تازه کار، یکی از مفیدترین منابع تهیه موضوع تحقیق –  تجارب شخصی او به عنوان یک عضو از نظام آموزشی یا به طور کلی... ادامه

Read more

اصول بازی درمانی برخی از تکنیک‌های بازی‌درمانی را می‌توان در موقعیت‌ها و زمینه‌های آموزش به‌کار برد. معلمان کلاس برای تفسیر بالینی بازی، تعلیم ندیده‌اند با این وجود، می‌توانند... ادامه

Read more

اهداف مدیریت مشارکتی بر اساس دیدگاه آرجریس، وارن بنیس و رنسیس لیکرت، برای دستیابی به تعهد کارکنان در کار، رضایت شغلی و بهره وری مؤثر، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری امری حیاتی و... ادامه

Read more

مدل­های سلامت روان علیرغم توانایی­های علم روانپزشکی و روان­شناسی در تدوین مدلهای درمانی برای اختلالات موجود از جمله اضطراب، افسردگی، وسواس ،فوبیا و … که نتایج روشن و امید بخشی... ادامه

Read more

چیستی ارزش‌ها ارزش‌ها مفاهیم خاصی هستند که توسط ذهن انتزاع می گردند. این انتزاع ذهنی در جای خود بر مبنای خارج و واقع شکل می‌گیرد. به عبارتی، چنین انتزاعی به استناد و با کمک مفاهیم... ادامه

Read more

احتمال خودکشی در نوجوانان خود آسیب رسان خودکشی رفتاری است که حتی پس از یک دوره درمانی و بستری روانپزشکی باز هم احتمال برگشت ایده پردازی­ها و رفتارهای مرتبط با آن وجود دارد و همچنین... ادامه

Read more

اثربخشی: با توجه به دگرگونی های سریع و پر شتاب دانش و معلومات  بشری ، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمانها به عنوان یک سیتم باز  با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم... ادامه

Read more