دانلود پایان نامه

و یا هفتگی وارد حساب کاربری خود شده و بر اساس علاقه و نیاز به دنبال کردن افراد یا مطالب بپردازند.
۱-۲-۲- انواع شبکه‌های اجتماعی:
فضاهای شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر بسیار پر رونق است، و دلیل و انگیزه کاربران از عضویت در آنها به سختی قابل تفکیک است. شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در گروه‌های بسیار متفاوتی دسته بندی شوند، ولی همگی هدف

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد یارانه، بطورغیر، عمیقی، آفات،