، نیویورک ،۱۹۹۶،ص ۵۰)
یک خدمت ،فعالیت یا مجموعه ای است از فعالیت های کم و بیش ناملموس که معمولا و نه لزوما در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و / یا منابع فیزیکی یا کالاها و / یا سیستم های عرضه کننده خدمات صورت می گیرند و به عنوان راه حل هایی برای مشکلات مشتری ارائه می شوند ( کریستسن گرنروس Christian Gornros ، مدیریت بازاریابی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی احتماعی، هنرپیشه‌ها، ...، خواننده‌های