دانلود پایان نامه

وجودی زندگی را بررسی می‌کند و به شدت بر توسعه انسانی تأکید دارد، به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف معنادار، تحول و پیشرفت به عنوان یک فرد و برقراری روابط کیفی با دیگران. جمع گسترده‌ای از ادبیات تحقیقی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی به تجزیه و تحلیل چالش‌ها و مشکلات اساسی زندگی پرداخته است (ریف و کیس۴۹، ۲۰۰۲).
روان شناختی مثبت‌نگر به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان بازاریابی خدمات، عرضه کننده، بازاریابی