روش های کاربردی

روش های کاربردی

سیری در برنامه درسی علوم تجربی همزمان با تغییر برنامه­های درسی علوم دوره ابتدایی، پژوهشگران در مورد چگونگی برنامه جدید، پژوهشی های متعدد به انجام رساندند که هر یک از آنها مواردی از... ادامه

Read more

الگوی علم دینی (اسلامی) از دیدگاه چودهاری چودهاری در همه مقاله ها و کتابهایش، به چالش های حل ناشدنی اندیشه اسلام و غرب می پردازد و در این باره یادآور می شود که ورود به حوزه روش شناسی... ادامه

Read more

مفهوم شناسی دانشگاه واژه ای چندمعنایی است: محل آموزش، محل ارائه درس، محل تربیت کارشناسان مورد نیاز سازمان ها، محل پژوهش، محل نقادی سیستم های اجتماعی، فرهنگی، علمی، محل اندیشه ورزی و... ادامه

Read more

شاخص های خشنودی شغلی: اسمیت، کندال و هیولین، شاخص های خشنودی شغلی رابه 5 بخش و بشرح ذیل دسته بندی نمودند که عبارتند از: الف- شاخص های خشنودی از ماهیت کار : مجذوب کننده2. تکراری نبودن3.... ادامه

Read more

ابعادعدالت دروظایف مدیریت: 1-نظارت براستخدام: مطابق باقانون ودوری ازپارتی بازی. 2-استخدام بهترین وشایسته ترین نیروبرای هرمنصب: این مورد، همان شایسته سالاری(وضع الشی فی موضعه)می باشد،... ادامه

Read more

دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه ی زندگی طبق نظریه دلبستگی، رابطه ی دوطرفه ی دلبستگی و کاوش، پدیده ای است که در کودک به وجود می آید و پایدار می ماند. بالبی این فرایند را مداوم و همیشگی می... ادامه

Read more

مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی مرحله نخست: آماده ‌سازی در مرحله آماده‌سازی، معلمان تلاش می‌کنند دانش‌آموزان را ترغیب کنند، تا دسته فعالیت اشاره شده در... ادامه

Read more