فایل های رشته حقوق

View All
مارس 23, 2020 0

پایان نامه با موضوع مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه

By مدیر

یکی از حوادث قابل مقایسه با تصادم ، تصادف در تقاطع و سه راه است. با توجه به اینکه در این قبیل موارد صرفا یکی از وسایل نقلیه دارای حق تقدم است، هر چند مرتکب تقصیر نیز شده باشد نمی...

مارس 23, 2020 0

پایان نامه کامل : قاعده من له غرم فعلیه الغرم

By مدیر

مطابق این قاعده، هر کس از کاری سود ببرد، غرامت آن را هم باید بپردازد. مسئولیت ناشی از این قاعده،...

مارس 23, 2020 0

پایان نامه مسئولیت مدنی

By مدیر

مسئولیت از «سَال یَسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» است.[۱]منظور در واقع امر مورد مواخذه قرار گرفتن...